EK un Lielbritānijas vienošanās labot Ziemeļīrijas protokolu ietekmēs zāļu verifikācijas sistēmas darbību

Lielbritānijas valdības un Eiropas Komisijas 27. februārī panāktā vienošanās par tirdzniecības nosacījumiem starp Lielbritāniju un Ziemeļīriju ietekmēs arī līdzšinējo zāļu verifikācijas sistēmu. Vienošanās, kas iepriekš bija zināma kā Ziemeļīrijas protokols, pēdējo sarunu laikā pārsaukta par Vindzoras vienošanos. Līdz ar nosaukumu mainījies arī tās saturs. 

Vindzoras vienošanās paredz, ka:

  • gan pārtika, gan medikamenti un citi produkti no Lielbritānijas, kas ir domāti patēriņam Ziemeļīrijā, netiks pakļauti muitas pārbaudēm;
  • medikamenti, kas ražoti Lielbritānijā un būs pieejami Ziemeļīrijā, nedrīkstēs nonākt ES iekšējā tirgū;
  • recepšu medikamenti nedrīkstēs būt aprīkoti ar ES drošības pazīmēm. Ziemeļīrijai tiks atceltas arī attiecīgās ES direktīvas (Viltoto zāļu direktīva) un ar to saistītās Deleģētās regulas (ES 2016/161) prasības par zāļu drošuma pazīmēm. Medikamentu iepakojuma dizains būs jāpielāgo visai Lielbritānijas teritorijai, t. sk. Ziemeļīrijai;. 
  • lai apritē iekļautu bezrecepšu medikamentus, uz visām Ziemeļīrijā tirgotajām zālēm būs jābūt izvietotai norādei “Izmantošanai tikai Lielbritānijā”.

Pagaidām Vindzoras vienošanās ir projekta stadijā, ko vēl nepieciešams pārvērst juridiski saistošos dokumentos.

Latvijas Zāļu verifikācijas organizācija (LZVO) atgādina, ka pašlaik, pārejas perioda laikā, kas pēc Lielbritānijas izstāšanās no ES ir noteikts zāļu verifikācijas jautājumiem, nevienam vairumtirgotājam no ES, tai skaitā no Latvijas, nav jādzēš unikālais identifikators, eksportējot zāles uz Lielbritāniju. Pārejas periods turpināsies vēl līdz 2025. gada 1. janvārim.