LZVO informē farmaceitus Latvijas reģionos

Latvijas Zāļu verifikācijas organizācija (LZVO) aktīvi informē un konsultē zāļu verifikācijas sistēmas lietotājus, kas ir pieslēgušies sistēmai un izmanto to zāļu drošuma pārbaudei, īpašu vērību pievēršot informatīvajiem pasākumiem reģionos.

Kopš jūnija ir notikuši jau seši LZVO organizētie reģionālie semināri – Valmierā, Liepājā, Jelgavā, Rēzeknē, Ventspilī un Daugavpilī, kuros par verifikācijas sistēmas darbību tika informēti farmaceiti, farmaceitu asistenti, ārstniecības iestāžu darbinieki un zobārstniecības klīniku personāls, kopumā 140 verifikācijas sistēmas lietotāji. Semināru laikā LZVO vadītāja Inese Erdmane stāstīja par verifikācijas sistēmas būtību un ES deleģēto regulu, rekomendācijām sistēmas lietotājiem, LZVO apkopoto pirmā pusgada darbības pieredzi, sistēmas trauksmes paziņojumiem un pašreizējo rīcību ar tiem. Tāpat tika sniegtas atbildes uz semināra dalībnieku jautājumiem.

Ņemot vērā, ka zāļu drošuma verifikācijas sistēmas darbība ir jauns aspekts farmaceitu ikdienas darbībā un zināšanas par to ir ļoti svarīgas, LZVO ir vienojusies ar Latvijas Farmaceitu biedrību par semināru iekļaušanu farmaceitu tālākizglītības sistēmā. Tas nozīmē, ka, farmaceitiem un farmaceitu asistentiem, apmeklējot šos seminārus, ir iespēja iegūt 2 tālākizglītības punktus.

Vairāki LZVO informatīvie pasākumi sistēmas dalībniekiem novembrī paredzēti arī Rīgā.