Pieaudzis atkārtoti dzēsto iepakojumu skaits

Jaunajā LZVS pamatsistēmas (Core) relīzē 1.10 ir iestrādāts, ka pie iepakojumu atkārtotas dzēšanas tiek limitēts ne tikai atkārtoto darbību skaits, bet arī laika limits, kādā tiek veiktas darbības.

Līdz ar šo izmaiņu ieviešanu LZVS ir palielinājies trauksmes brīdinājumu skaits, tādēļ LZVO vēlas atgādināt:

  • Ja esat kļūdaini dzēsuši iepakojumu, lūdzu, veiciet atgriešanas darbību 10 dienu laikā.
  • Dalītos iepakojumus pret LZVS jādzēš tikai vienu reizi, t.i., pirmoreiz atverot iepakojumu.
  • Lai noņemtu dalītos iepakojumus no uzskaites sistēmas, aicinām rīkoties atbilstoši iekšējām vadlīnijām.


Jauno pamatsistēmas relīzi izstrādāja uzņēmums Arvato, vairākus mēnešus ilgušajā relīzes kvalifikācijā piedalījās arī LZVO. Testa vidē relīze LZVS tika uzstādīta 18. maijā, produkcijas vidē – 31. maijā. Arvato sistēma darbojas lielākajā daļā no 29 Eiropas zāļu verifikācijas sistēmā ietilpstošajām valstīm.