Viltoto zāļu prasības

Seminārs par Viltoto zāļu direktīvas prasībām un pienākumiem

Zāļu valsts aģentūra sadarbībā ar Latvijas Zāļu verifikācijas organizāciju trešdien, 2018. gada 21. februārī plkst. 10.00, rīkoja semināru par Viltoto zāļu direktīvas prasībām un pienākumiem zāļu vairumtirgotājiem, paralēlajiem importētājiem un paralēlajiem izplatītājiem.

Semināra laikā LZVO pārstāvji informēja klātesošos par aktuālajiem jautājumiem saistībā ar zāļu verificēšanu lieltirgotavām un regulas prasībām, kas attiecas uz paralēlo zāļu izplatītājiem un importētājiem, kā arī sniedza vispārēju ieskatu projekta realizācijas norisē, galvenajiem atskaites punktiem un veicamajām aktivitātēm.

Savukārt, ZVA pārstāvji informēja klātesošos par aktuālajiem jautājumiem Eiropā un sniedza atbildes gan uz interesentu iepriekš sagatavotiem jautājumiem, gan klātienē izskanējušiem.

Aicinām visus interesentus iepazīties ar Eiropas Komisijas jautājumu un atbilžu dokumentu, kas sniedz detalizētāku Eiropas zāļu verifikācijas organizācijas skaidrojumu par regulas prasību izpildi.

Dalībai seminārā bija atsaukušies pārstāvji no 32 uzņēmumiem, kas kopā pulcēja vairāk kā 60 apmeklētājus.

ZVA un LZVO turpinās iesākto komunikāciju un organizēs klātienes tikšanās arī citām ieinteresēto pušu grupām.

Prezentācijas seminārā

Saites uz informatīviem dokumentiem