Papildināta informācija sadaļā “Jautājumi un atbildes”

Latvijas Zāļu verifikācijas organizācija (LZVO) atjaunojusi un papildinājusi informāciju sadaļā “Jautājumi un atbildes” par zāļu verifikācijas sistēmu un tās darbību, verifikācijas procesu, verifikācijas sistēmas uzturēšanu un datu drošumu, verifikācijas sistēmas gala lietotājiem, gala lietotāju pienākumiem, trauksmes brīdinājumu izmeklēšanu, reģistrācijas apliecības īpašnieku pienākumiem, klientu portālu, kā arī rīcību, ja ir aizdomas par viltotām zālēm.

Atjaunojot informāciju deviņās “Jautājumi un atbildes” sadaļās, LZVO sniedz atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem, uz kuriem nepieciešams atbildēt ikdienas darbā ar gala lietotājiem, reģistrācijas apliecības īpašniekiem un citiem sistēmas dalībniekiem. Atjaunotā informācija pieejama LZVO mājaslapas sadaļā “Jautājumi un atbildes”.

Lai padarītu sistēmas lietotāju pieredzi vēl patīkamāku un lietotājiem draudzīgāku, kā arī sekojot līdzi Eiropas Zāļu verifikācijas organizācijas piemēram, esam papildinājuši biežāk uzdoto jautājumu sadaļu ar deviņiem blokiem, sniedzot atbildes par verifikācijas sistēmas darbību un ar to saistītajiem jautājumiem. Aicinu ikvienu, kas darbā ar verifikācijas sistēmu saskaras ar neskaidrībām, ieskatīties mūsu  mājaslapas sadaļā “Jautājumi un atbildes” vai arī par konkrēto neskaidrību sazināties ar LZVO elektroniski vai telefoniski,” norāda LZVO valdes priekšsēdētāja Inese Erdmane.

Savukārt aktuālais Eiropas Komisijas jautājumu un atbilžu dokuments (angļu valodā) ir pieejams Eiropas Zāļu verifikācijas organizācijas mājaslapā un LZVO mājaslapā, sadaļā “Normatīvie akti”.