327 zāļu verifikācijas sistēmas lietotāji saņēmuši aktuālo informāciju LZVO semināros

Kopumā 327 Latvijas Zāļu verifikācijas sistēmas lietotāji un sadarbības partneri pēdējā pusgada laikā ir apmeklējuši Latvijas Zāļu verifikācijas organizācijas (LZVO) rīkotos seminārus, kuros sniegta informācija par aktualitātēm sistēmas darbībā un trauksmes paziņojumu izmeklēšanā, kā arī atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem.

Kopš jūnija ir notikuši seši LZVO organizētie reģionālie semināri farmaceitiem un citiem sistēmas lietotājiem no veselības aprūpes iestādēm Valmierā, Liepājā, Jelgavā, Rēzeknē, Ventspilī un Daugavpilī. Savukārt Rīgā novembrī ir notikuši semināri farmaceitiem, lieltirgotājiem, IT sistēmu piegādātājiem un ražotāju pārstāvjiem.

Informatīvajos pasākumos LZVO stāsta par verifikācijas sistēmas darbības nozīmīgākajiem aspektiem, rekomendācijām sistēmas lietotājiem, LZVO apkopoto darbības pieredzi kopš šā gada 9. februāra, sistēmas trauksmes paziņojumiem un rīcību ar tiem. Vairāki semināri tiek rīkoti sadarbībā ar Zāļu valsts aģentūru, kas sniedz valsts institūciju redzējumu par verifikācijas sistēmas darbības aktualitātēm, sistēmas lietotāju pienākumiem un trauksmes paziņojumu izmeklēšanu.

Kopumā semināru ciklā par verifikācijas sistēmas darbību ir informēti 229 farmaceiti, farmaceitu asistenti, ārstniecības iestāžu darbinieki un zobārstniecības klīniku personāls, kā arī 48 lieltirgotavu pārstāvji, 11 IT sistēmu piegādāju pārstāvji un 39 ražotāju pārstāvji. Papildus LZVO pārstāvji pēc uzaicinājuma piedalās arī citu iestāžu un organizāciju rīkotos pasākumos, lai stāstītu par aktualitātēm zāļu verifikācijā un atbildētu uz neskaidrajiem jautājumiem.