Eiropas Zāļu verifikācijas organizācija (European Medicines Verification Organisation, EMVO) ir nevalstiska organizācija, kas apvieno un pārstāv Eiropas farmācijas industrijas sabiedrisko organizāciju biedru kopējo interesi – pasargāt pacientus no viltotu zāļu iegādes legālā piegādes ķēdē. EMVO izveido, uztur un pārvalda zāļu verifikācijas sistēmu Eiropas līmenī atbilstoši ES direktīvas un Deleģētās regulas nosacījumiem. 

EMVO biedri: 

EMVO asociētie biedri: