Sākot no 2019. gada 9. februāra, lielākajai daļai Eiropā tirgoto recepšu medikamentu jābūt aprīkotai ar drošuma pazīmēm, proti, unikālu identifikatoru un iesaiņojuma neskartības pazīmi. Šīs prasības ir noteiktas Viltoto zāļu direktīvā (2011/62/ES) un Komisijas deleģētajā regulā (ES) 2016/161.

Regulā noteikts, ka farmācijas industrija ir atbildīga par repozitorija sistēmas izveidošanu, uzturēšanu un finansēšanu. Līdz ar to visiem reģistrācijas apliecību īpašniekiem jāreģistrējas nacionālajās organizācijās, kuras ir atbildīgas par šīs sistēmas izveidošanu.

Lai noslēgtu sadarbības līgumu ar Latvijas zāļu verifikācijas organizāciju, lūdzu rakstiet info@lzvo.lv

Reģistrācijas apliecības īpašniekiem (RAĪ) ir jānodrošina, ka visi iepakojumi, kas laisti tirdzniecībā Eiropas, tai skaitā Latvijas tirgū pēc 2019. gada 9. februāra, satur drošības pazīmes: unikālos identifikatorus un iesaiņojuma neskartības pazīmes. Tādēļ RAĪ ir pienākums pievienoties ES centrālajai datu bāzei, kuru pārvalda Eiropas Zāļu verifikācijas organizācija (EMVO) un augšupielādēt ES centrālajā datu bāzē unikālo identifikatoru datus, kas norādīti uz iepakojumiem. Šie dati pēc tam tiks pārsūtīti no ES centrālās datu bāzes uz nacionālo repozitoriju tajā tirgū, kurā iepakojumus paredzēts pārdot.

LZVO izmanto Eiropas Zāļu verifikācijas organizācijas EMVO izstrādāto nacionālās zāļu verifikācijas organizācijas finansēšanas modeli, kas tiek piemērots visā Eiropā. Papildu informācija par finansēšanas nosacījumiem atrodama LZVO finansēšanas politikā, kura tika apstiprināta 2018. gada 29. martā LZVO biedru sanāksmē un pieejama lejupielādēšanai sadarbības partneriem.