Dalībniekiem

Zāļu drošuma pārbaudes jeb verifikācijas sistēma, kuras mērķis ir novērst viltotu zāļu izplatīšanas iespējas un nonākšanu pie patērētājiem, Eiropā darbojas kopš 2019. gada 9. februāra. Sistēmas izveidi nosaka ES direktīva un regula Iedzīvotāju ieguvums no verifikācijas sistēmas darbības ir pārliecība par autentisku un drošu medikamentu saņemšanu aptiekā vai veselības aprūpes iestādē. 

Reģistrācijas apliecības īpašniekiem (RAĪ) ir jānodrošina, ka visi zāļu iepakojumi, uz ko attiecas regulas prasības un kas laisti tirdzniecībā Eiropas, tai skaitā Latvijas tirgū pēc 2019. gada 9. februāra, satur drošības pazīmes: unikālos identifikatorus un iesaiņojuma neskartības pazīmes. RAĪ pienākums ir augšupielādēt ES centrālajā datu bāzē visus unikālo identifikatoru datus, kas norādīti uz zāļu iepakojumiem.

Savukārt Latvijas zāļu vairumtirgotājiem, aptiekām, slimnīcām un citām veselības aprūpes iestādēm ir pienākums pieslēgties Latvijas zāļu verifikācijas sistēmai un lietot to zāļu drošuma pārbaudei. 

Tā kā zāles savā ceļā līdz pacientam var iziet caur vairākām lieltirgotavām, tām ir pienākums pārbaudīt jeb verificēt iepakojuma kodu. Savukārt gala verifikācija un koda dzēšana Eiropas datu bāzē notiek pēdējā posmā – aptiekā vai ārstniecības iestādē. Aptiekā kods ir jāpārbauda un jādzēš tieši pirms zāļu izsniegšanas pacientam, savukārt ārstniecības iestāde pārbaudi var veikt jebkurā laikā, kad zāles atrodas tās valdījumā. Ar unikālā koda palīdzību tiek pārbaudīta informācija par zāļu nosaukumu, formu, koncentrāciju, zāļu pakas izmēru un veidu, zāļu ražotāju, partijas numuru, derīguma termiņu un citu informāciju – tas apstiprina zāļu autentiskumu.

Nacionālo sistēmu, tai skaitā Latvijas zāļu verifikācijas sistēmas, izveidi un uzturēšanu finansē reģistrācijas apliecību īpašnieki un paralēli importēto zāļu izplatīšanas atļaujas turētāji (ražotāji).