Privātuma politika

LZVO TĪMEKĻA VIETNES PRIVĀTUMA POLITIKA 

Kā vairums tīmekļa vietņu uzturētāju, biedrība “Latvijas Zāļu verifikācijas organizācija” (LZVO) vāc datus par tīmekļa vietnes www.lzvo.lv apmeklētājiem, tādējādi gūstot iespēju saprast, cik noderīga ir tīmekļa vietne un kā to varētu uzlabot.

LZVO datu vākšanas praksi nosaka šī Privātuma politika, kas ietver sīku informāciju par to, kādus datus LZVO vāc, kā tos izmanto un kurš tiem piekļūst.

Jums ir savas tiesības kontrolēt Jūsu privātumu, un LZVO to ļoti respektē. LZVO ir ļoti svarīgi spēt palīdzēt Jums izmantot šīs tiesības. Tāpēc šim nolūkam esam sagatavojuši sīkāku informāciju, kas ir izklāstīta turpmākajās sadaļās.

Izlasiet šo Privātuma politiku un sazinieties ar LZVO, ja Jums ir radušies kādi jautājumi vai komentāri.

1. JŪSU DATU PĀRZINIS

LZVO ir Jūsu personas datu pārzinis. LZVO kontaktinformācija ir pieejama šeit.

Ar LZVO datu aizsardzības speciālistu var sazināties pa e-pastu info@lzvo.lv vai tīmekļa vietnē.

2. LZVO VĀKTIE UN IZMANTOTIE DATI

2.1. Tīmekļa vietnes pārlūkošanas statistika

LZVO nepārtraukti uzlabo savu tīmekļa vietni ar mērķi atvieglot tās lietošanu. Šajā nolūkā LZVO ir jāzina, kāda informācija ir vissvarīgākā vietnes apmeklētājiem, cik bieži viņi ienāk, kādu pārlūkprogrammu un ierīci viņi izmanto, kādu saturu visbiežāk lasa, no kāda reģiona nāk apmeklētāji, kā arī līdzīga demogrāfiska un statistiska informācija.

LZVO vāc šo informāciju, izmantojot automatizētu rīku Google Analytics, kas ļauj LZVO reģistrēt un analizēt, kā apmeklētāji izmanto tīmekļa vietni.
Šeit Jūs varat uzzināt vairāk par to, kā darbojas Google Analytics un kādu informāciju tā ļauj vākt un analizēt.

LZVO izmanto šos datus, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, kuru jūs jebkurā laikā varat atsaukt šeit. Jūs jebkurā laikā varat atspējot savu datu vākšanu pakalpojumā Google Analytics, kas aprakstīts šeit.

2.2. Reģistrācijas žurnāls

Serveris, kurā izvietota LZVO tīmekļa vietne, arī var reģistrēt Jūsu nosūtītos pieprasījumus (Jūsu atvērtās tīmekļa adreses, Jūsu izmantotā ierīce un pārlūkprogramma, IP adrese, piekļuves laiks). Šie dati tiek izmantoti tikai tehniskajiem nolūkiem: lai nodrošinātu tīmekļa vietnes pienācīgu funkcionēšanu un drošību un izmeklētu iespējamos drošības incidentus.
Tādu datu vākšanas un izmantošanas pamats ir LZVO tiesiskā interese nodrošināt LZVO tīmekļa vietnes tehnisku pieejamību un drošību.

2.3. Jūsu vai LZVS lietotāja sniegtā informācija saistībā ar LZVS izmantošanu   

LZVO apstrādā personas datus, ko Jūs vai Jūsu darba devējs sniedz, izmantojot “Latvijas Zāļu verifikācijas sistēmu” (LZVS). LZVS ir obligāti jāizmanto visām sabiedrībām, kuras ir iesaistītas recepšu zāļu izplatīšanā saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem (ieskaitot Deleģēto regulu Nr. 2016/161). Ja Jūs strādājat šādā sabiedrībā vai Jūsu darba devējs ir šādas sabiedrības sadarbības partneris, Jūsu darba devējs var iesniegt mums Jūsu personas datus, tādējādi ļaujot izmantot mūsu tīmekļa vietni www.lzvo.lv, ieskaitot klienta portālu, un citos gadījumos, kad tas ir nepieciešams efektīvai LZVS darbības nodrošināšanai.

Mēs varam saņemt Jūsu personas datus, kad Jūs vai Jūsu darba devējs iesniedz pieteikumu par LZVS izmantošanu, ja Jūs, Jūsu darba devējs vai LZVS sistēmas lietotājs norāda Jūs kā kontaktpersonu saziņai ar LZVS, vai kad Jūsu kontaktinformācija tiek vākta, jo Jūs esat iesniedzis LZVO dokumentu saistībā ar LZVS, vai kad dati tiek citā veidā iegūti no Jums vai Jūsu darba devēja saistībā ar LZVS.

Personas dati, kurus mēs apstrādājam saistībā ar LZVS, var ietvert Jūsu vārdu, uzvārdu, amatu, tālruņa numuru un e-pasta adresi.

Tiesiskais pamats šādai datu apstrādei ir nepieciešamība izpildīt LZVO tiesiskos pienākumus – nodrošināt, ka LZVS var piekļūt tikai pienācīgi autorizētas personas un ka visi LZVS iesniegtie brīdinājumi tiek pienācīgi pārbaudīti. Tāpat Jūsu personas datus var apstrādāt uz LZVS leģitīmās intereses pamata – nodrošināt efektīvu LZVS funkcionēšanu un saziņu ar LZVS lietotāju, kas ir Jūsu darba devējs vai jūsu darba devēja sadarbības partneris.

Turklāt, ja Jūs esat kontaktpersona, lai pieslēgtos LZVS un esat izvēlējies Smart-ID kā identifikācijas rīku, lai pierakstītos klientu portālā, Jūsu personas kodu apstrādās LZVO. Tas tiek darīts, lai iespējotu Smart-ID rīka izmantošanu kā pierakstīšanās iespēju klientu portālā. Šīs apstrādes juridiskais pamats ir jūsu piekrišana. Jūs varat atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā, taču tas neietekmēs datu apstrādes likumību pirms jūsu piekrišanas atsaukšanas. Ja atsauksiet savu piekrišanu, jūs nevarēsiet izmantot Smart-ID identifikācijas rīku, lai pierakstītos klientu portālā.

2.4. No citām personām iegūtā informācija

Mēs varam papildināt no Jums saņemto un augstāk aprakstīto informāciju ar tādu informāciju, ko iegūstam no citām personām. Tā var būt iegūta gan no profesionālajām organizācijām, kuru biedrs(-e) Jūs esat, gan no saistītajiem uzņēmumiem, gan Eiropas Zāļu verifikācijas organizācijas (European Medicines Verification Organisation), gan arī no publiskajiem reģistriem. Šādi papildus iegūtie personas dati var saturēt Jūsu kontaktinformāciju, datus par Jūsu izglītību un specialitāti, profesionālo kvalifikāciju raksturojošu informāciju, datus par pārstāvības tiesībām, kā arī adresi.

Šo personas datu apstrāde LZVO nepieciešama, lai mēs spētu izpildīt mūsu līgumiskos un likumiskos pienākumus, kā arī lai novērstu krāpšanu un nodrošinātu, ka LZVO atļauj piekļuvi LZVS tikai tām personām, kurām ir tiesības uz piekļuvi LZVS saskaņā ar Deleģētās Regulas Nr. 2016/161 noteikumiem.

Tiesiskais pamats šādai datu apstrādei ir nepieciešamība sagatavoties līguma noslēgšanai, līguma noslēgšana, kā arī normatīvo aktu prasību izpilde.

3. SĪKDATNES

3.1. Kas ir sīkdatnes?

Sīkdatne ir neliels teksta fails, ko tīmekļa vietne saglabā Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad Jūs apmeklējat vietni. Tas ļauj tīmekļa vietnei atcerēties Jūsu darbības un izvēli (piereģistrēšanos, valodu, fonta lielumu un citas attēlošanas izvēles) pēc laika, lai Jums nebūtu atkārtoti tā jānorāda ikreiz, kad Jūs atgriežaties vietnē vai pārejat no vienas lapas uz citu.

3.2. Kā LZVO izmanto sīkdatnes?

LZVO tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes, lai vāktu Jūsu IP adreses un pārlūkošanas informāciju, Jūsu apmeklētās tīmekļa vietnes vai laiku, ko Jūs pavadījāt katrā lapā, un ļautu tīmekļa vietnei atcerēties Jūsu sistēmu un izvēli.

Citas sīkdatnes ļauj LZVO sekot līdzi tīmekļa vietnes datplūsmai un lietotāju mijiedarbībai ar tīmekļa vietni – LZVO izmanto šos datus, lai analizētu apmeklētāju uzvedību un uzlabotu apmeklētāju pieredzi. Šīs sīkdatnes saglabā un izmanto Google Analytics rīks.

Sīkdatnes tiek saglabātas Jūsu ierīcē, kad tās ir vajadzīgas tīmekļa vietnes tehniskai funkcionēšanai. Tomēr jāņem vērā, ka, ja Jūs nepiekrītat sīkdatņu izmantošanai, tīmekļa vietnes atsevišķas funkcijas var nefunkcionēt pienācīgi vai var vispār nestrādāt.

Sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir LZVO tiesiskā interese nodrošināt tīmekļa vietnes tehnisko funkcionalitāti. Kad sīkdatnes tiek izmantotas, lai atcerētos Jūsu izvēli vai statistikas nolūkā, tiesiskais pamats ir Jūsu piekrišana.

Vairāk informācija pieejama šeit

3.3. Kā kontrolēt sīkdatnes?

Jūs varat kontrolēt un/vai dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles – sīkāku informāciju skatīt šeit. Jūs varat dzēst visas sīkdatnes, kas jau ir saglabātas Jūsu datorā, un Jūs varat noteikt, lai pārlūkprogramma neļauj tās saglabāt. Bet tādā gadījumā Jums ir manuāli jānorāda izvēle katru reizi, kad Jūs apmeklējat vietni, un daži pakalpojumi un funkcijas var nedarboties.

4. DATU APSTRĀDE SAISTĪBĀ AR PAZIŅOJUMIEM

Ja Jūs reģistrējaties LZVO tīmekļa vietnē vai citādi esat LZVO sniedzis uzņēmuma kontaktinformāciju, LZVO var nosūtīt Jums jaunumus, ziņas vai juridiska rakstura informāciju, kas varētu būt Jums interesanta un kas būtu saistīta ar LZVS un/vai Eiropas Zāļu verifikācijas sistēmas izveidi vai darbību. 

Papildus LZVO var ievākt LZVS lietotāju, sadarbības partneru, klientu, zāļu aprites uzraudzībā iesaistīto valsts institūciju (piemēram, Veselības ministrijas) un citu līdzīgu ieinteresēto personu oficiālās saziņas e-pasta adreses, lai nosūtītu informāciju par LZVO jaunumiem, sistēmas atjauninājumiem un citiem svarīgiem nākotnes notikumiem. Šīs apstrādes tiesiskais pamats ir LZVO leģitīmā interese laikus informēt jebkuru ieinteresēto personu par gaidāmajām izmaiņām vai jaunumiem saistībā ar LZVO.

Jums vienmēr ir tiesības atteikties no šādu ziņu saņemšanas.

Iepriekš minētā kontaktinformācija tiks apstrādāta tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai nodrošinātu šajā sadaļā minētās informācijas izsūtīšanu. Apstrāde tiks pārtraukta, tiklīdz jūs atteiksieties no šādu ziņu saņemšanas.

5. PROFILĒŠANA

LZVO var izmantot tīmekļa vietnes apmeklējumu statistikas datus, lai analizētu LZVO apmeklētāju tendences un demogrāfiju, bet LZVO nepiešķir katram apmeklētājam individuālu profilu.

6. KAS VAR PIEKĻŪT JŪSU DATIEM?

Statistikas datiem par tīmekļa vietnes apmeklētājiem var piekļūt LZVO mārketinga un IT darbinieki un LZVO pakalpojumu sniedzēji, kuri ir atbildīgi par tādu datu analīzi un tīmekļa vietnes uzlabošanu.

LZVO sadarbības partneriem, kuri nodrošina tīmekļa vietnes satura pārvaldes rīkus vai apkalpo tīmekļa vietni, var būt piekļuve tehniskajiem žurnālfailiem. Šie partneri var redzēt Jūsu personas datus, kas ir norādīti LZVO tīmekļa vietnes klienta portālā.

Mēs izmantojam trešās personas-pakalpojumu sniedzējus, kuru uzdevums ir reaģēt uz LZVS iesniegtajiem brīdinājumiem. Šis partneris var piekļūt LZVS sistēmas lietotāja kontaktinformācijai un sazināties ar viņu, kad LZVS tiek iesniegti brīdinājumi, lai palīdzētu atrisināt attiecīgo jautājumu. Šis partneris rīkojas kā datu apstrādātājs uz LZVO datu apstrādes līguma pamata.

Visi LZVO pakalpojumu sniedzēji, kuriem ir piekļuve personas datiem, ir apņēmušies ievērot personas datu konfidencialitāti.

Google Analytics rīku nodrošina Google, kuram ir piekļuve šī rīka vāktajiem statistikas datiem. Šim pakalpojumu sniedzējam ir piemērojamas arī līgumiskās saistības, kas paredzētas privātuma nodrošināšanai (pieejamas šeit).

7. CIK ILGI LZVO UZGLABĀ DATUS?

LZVO izmanto vāktos statistikas datus analīzes nolūkā trīs gadus.

Sīkdatnes ir parasti derīgas īsāku termiņu (dienu, nedēļu vai mēnesi), dažos gadījumos tās ir derīgas vienu gadu.

LZVS kontekstā vāktos datus (šīs politikas 2.3. punkts) glabāsim vismaz tik ilgi, kamēr starp Jūsu darba devēju un LZVS ir spēkā līgums, un pēc šī līguma izbeigšanas vai izbeigšanās – ne ilgāk kā 10 gadus, kas atbilst visu civiltiesisku prasījumu noilguma termiņam.

8. JŪSU TIESĪBAS UN KĀ TĀS IZMANTOT

Sazinoties ar LZVO pa e-pastu info@lzvo.lv, Jūs varat īstenot savas tiesības:

  • pieprasīt piekļūt Jūsu personas datiem;
  • pieprasīt labot Jūsu personas datus;
  • atsaukt piekrišanu Jūsu personas datu apstrādei, ja piemērojams.


Dažos gadījumos Jums var būt tiesības pieprasīt ierobežot Jūsu personas datu apstrādi vai iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi. Šādos gadījumos Jūs varat īstenot savas tiesības un pieprasīt dzēst Jūsu personas datus.

Jūs varat izmantot savas tiesības atbilstoši piemērojamajiem ES un Latvijas Republikas tiesību aktiem.

Ja personas dati tiek dzēsti pēc Jūsu lūguma, LZVO saglabās tikai tādas informācijas kopiju, kas ir vajadzīga, lai aizsargātu mūsu vai trešo personu tiesiskās intereses, izpildītu valsts iestāžu rīkojumus, risinātu strīdus, novērstu problēmas vai izpildītu jebkādu līgumu, ko Jūs esat noslēdzis ar LZVO.

Jūs varat atteikties no sīkdatnēm pārlūkprogrammas izvēlnē vai šeit:


9. TIESĪBAS IESNIEGT SŪDZĪBU
Ja Jums šķiet, ka Jūsu privātuma tiesības ir pārkāptas, Jūs varat iesniegt sūdzību ES iestādei atbilstoši Jūsu pastāvīgajai dzīvesvietai. Tādu iestāžu kontaktinformāciju var atrast šeit.


Atjaunots: 03.01.2024.