Kontakti

Latvijas Zāļu verifikācijas organizācija

Kr. Barona iela 15-50
Rīga, LV-1011
Latvija

+371 29367267
info@lzvo.lv

* Oficiālai saziņai iespējams izmantot ar e-parakstu parakstītus dokumentus.