Kontakti

Latvijas Zāļu verifikācijas organizācija

Kr.Barona iela 15-50, Rīga, LV-1011, Latvija

+371 29367267

  • Vispārējie jautājumi: līgumi un klientu portāls info@lzvo.lv
  • Tehniskie jautājumi: LZVS veiktspēja, paroles, sertifikāti, bloķēti konti; trauksmes paziņojumu izmeklēšana helpdesk@lzvo.lv
  • Saziņa par ikdienas trauksmes paziņojumu cēloņiem lzvo@lzvo.lv


*Oficiālai saziņai iespējams izmantot ar e-parakstu parakstītus dokumentus