• Deleģētā Regula - Eiropas Komisijas 2015. gada 2. oktobra deleģētā regula (ES) 2016/161, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/83/EK, nosakot detalizētus noteikumus par drošuma pazīmēm uz cilvēkiem paredzētu zāļu iesaiņojuma 
 • EAEPC - Eiropas paralēli importēto zāļu uzņēmumu asociācija (angliski European Association of Euro-Pharmaceutical Companies)
 • EFPIA - Eiropas farmācijas uzņēmumu un apvienību federācija (angliski European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations)
 • EMVO - Eiropas zāļu verifikācijas organizācija (angliski European Medicines Verification Organisation)
 • EMVS - Eiropas zāļu verifikācijas sistēma
 • EU Hub - Eiropas centrmezgls (angliski European Hub)
 • GIRP - Eiropas zāļu lieltirgotāju asociācija (angliski European Healthcare Distribution Association)
 • LFAA – Latvijas farmaceitiskās aprūpes asociācija (agrāk – Aptieku īpašnieku asociācija; AĪA)
 • LPMA - Latvijas Patentbrīvo Medikamentu Asociācija
 • LNZAA - Latvijas Nacionālās zāļu apgādes asociācija (agrāk - Latvijas Zāļu lieltirgotāju asociācija; LZLA)
 • LZPIA - Latvijas Zāļu paralēlā importa asociācija
 • LZVO - Latvijas Zāļu verifikācijas organizācija
 • LZVS - Latvijas zāļu verifikācijas sistēma
 • MFE - Eiropas patentbrīvo un bioloģisko medikamentu asociācija (angliski Medicines for Europe)
 • PGEU - Eiropas farmaceitu grupu asociācija (angliski Pharmaceutical Group of the European Union)
 • PI - Paralēlais izplatītājs un importētājs
 • RAĪ - Reģistrācijas apliecības īpašnieks
 • SIFFA - Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija 
 • VI - Veselības inspekcija
 • Viltoto zāļu direktīva - Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 8. jūnija direktīva 2011/62/ES, ar ko groza direktīvu 2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm, attiecībā uz to, kā novērst viltotu zāļu nokļūšanu legālas piegādes ķēdē
 • VM - Veselības ministrija
 • ZVA - Zāļu valsts aģentūra