Inese Erdmane

Valdes priekšsēdētāja

Solveiga Tabora

Klientu vadības speciālists

Rihards Plivčs

IT vadītājs

Andra Pučko

Kvalitātes vadītāja (pagaidu prombūtnē)

Rita Liepiņa

Informācijas vadības speciālists

Sanda Čerdinceva

Kvalitātes vadītāja