Inese Erdmane

Valdes priekšsēdētāja

Solveiga Tabora

Klientu apkalpošanas speciālists

Rihards Plivčs

IT vadītājs

Andra Pučko

Kvalitātes vadītāja

Rita Liepiņa

Informācijas vadības speciālists