Inese Erdmane

Valdes priekšsēdētāja

Solveiga Tabora

Klientu attiecību vadītāja

Rihards Plivčs

IT vadītājs

Andra Poļakova

Kvalitātes vadītāja

Rita Liepiņa

Informācijas vadības speciālists