Inese Erdmane seminārā

4. aprīlī Latvijas Zāļu verifikācijas organizācija rīkoja semināru zāļu ražotājiem, lieltirgotavām un Reģistrācijas apliecības īpašniekiem

Semināra tēma – “Zāļu verifikācijas sistēmas aktuālie jautājumi”.

4. aprīlī Latvijas Zāļu verifikācijas organizācija (LZVO) rīkoja semināru zāļu ražotājiem, lieltirgotavām un Reģistrācijas apliecības īpašniekiem (RAĪ) “Zāļu verifikācijas sistēmas aktuālie jautājumi”. Seminārā tika aplūkota pirmā mēneša pieredze no LZVO skatupunkta, informācija mērķa lieltirgotavām par to, kam jābūt norādītam ražotāju produktu datos, trauksmes paziņojumi un pašreizējā rīcība ar tiem, EMVO rekomendācijas trauksmes paziņojumu izmeklēšanā, stabilizācijas periods Latvijā un ko tas ietver, kā arī LZVO rekomendācijas ražotāju pārstāvjiem.