Apstiprināts LZVO 2023. gada pārskats

Latvijas Zāļu verifikācijas organizācijas (LZVO) biedru sapulcē 10. aprīlī tika apstiprināts biedrības 2023. gada pārskats, kā arī apspriesti organizācijas darbības aktuālie jautājumi un nākotnes plāni – par finanšu pārvaldību, finanšu riskiem un to pārvaldības principiem, zāļu verifikācijas sistēmas uzturēšanu un attīstību.

Atbilstoši statūtos noteiktajam biedru sapulce apstiprināja KPMG kā revidentu LZVO finansiālās un saimnieciskās darbības kontroles veikšanai par 2024. gadu. KPMG ir veicis biedrības LZVO 2023. gada finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli, un biedru sapulce apstiprināja neatkarīga revidenta ziņojumu.

Valde iepazīstināja biedrus ar būtiskākajiem jautājumiem, kas saistīti ar zāļu verifikācijas sistēmas darbību, uzturēšanu un attīstību. Biedri aktīvi diskutēja par aktuālajiem finanšu pārvaldības jautājumiem, lai atbalstītu un veicinātu biedrības mērķu sasniegšanu, kā arī par finanšu riskiem un to labas pārvaldības principiem.

Biedrība “Latvijas Zāļu verifikācijas organizācija” (LZVO) ir dibināta 2016. gada decembrī ar mērķi izveidot, uzturēt un pārvaldīt Latvijas zāļu verifikācijas sistēmu atbilstoši Eiropas zāļu verifikācijas sistēmas, Viltoto zāļu direktīvas un Deleģētās Regulas prasībām farmācijas nozares pārstāvjiem. Biedrības dibinātāji ir zāļu ražotāju, lieltirgotāju, aptieku un citu zāļu apritē iesaistīto nozaru profesionālās asociācijas: Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija, Latvijas Patentbrīvo medikamentu asociācija, Latvijas nacionālās zāļu apgādes asociācija, Latvijas farmaceitiskās aprūpes asociācija un Latvijas Zāļu Paralēlā Importa Asociācija.