Arvato Systems GmbH verifikācijas sistēmas valstu grupas aktualitātes

Šī gada sākumā Arvato Systems GmbH verifikācijas sistēmas valstu grupa, kurā ietilpst arī Latvijas Zāļu verifikācijas organizācija (LZVO), paziņoja par vairākām nozīmīgām izmaiņām grupas darbībā. 

Kā viens no nozīmīgākajiem notikumiem ir Spānijas Zāļu verifikācijas organizācijas (SEVeM) un Arvato Systems GmbH sadarbības līguma pagarināšana vēl uz pieciem gadiem. Kā norāda Arvato Systems GmbH, Spānijas un citu Eiropas Savienības valstu, piemēram, Vācijas, Francijas, Portugāles un Norvēģijas nacionālās verifikācijas organizācijas uzticas un paļaujas uz Arvato kā stabilu sistēmas ieviešanas un uzturēšanas partneri. Turklāt Spānijas līguma pagarināšana apliecina līdzšinējās sadarbības kvalitāti.

Šī gada 3. februārī Somijas Zāļu verifikācijas organizācija (FiMVO) paziņoja par IT piegādātāja maiņu. Vienošanās paredz, ka pāreja no Arvato Systems GmbH izstrādātās sistēmas uz Solidsoft Reply izstrādāto zāļu verifikācijas sistēmu notiks visa gada garumā pēc īpaši izstrādāta plāna. Ņemot vērā līdzšinējo starpvalstu sadarbības praksi gan vadības, gan kvalitātes, gan IT jomā, šis ir būtisks notikums Arvato Systems GmbH valstu grupai, kur pieredzējušie un profesionālie FiMVO darbinieki turpmāk darbosies Solidsoft Reply valstu grupas ietvaros.

Verifikācijas sistēmas izveides pamats ir ES Viltoto zāļu direktīva (2011/62/ES) un Deleģētā Regula, kas noteic detalizētus noteikumus par drošuma pazīmēm uz cilvēkiem paredzētu zāļu iesaiņojuma (ES 2016/161). Sistēma 29 Eiropas valstīs darbojas kopš 2019. gada 9. februāra. Tajā tiek pārbaudītas visas recepšu zāles un viens bezrecepšu medikaments – omeprazols.

Verifikācijas sistēmas pamatā ir unikālais kods uz katra zāļu iepakojuma, ko izvieto ražotājs un kas ceļā pie patērētāja tiek vairākas reizes pārbaudīts (verificēts) tiešsaistes datu bāzēs. Piegādes ķēdes beigās, pārdodot vai izlietojot zāles pacientam, aptieka vai ārstniecības iestāde kodu no sistēmas dzēš. Tas nodrošina, ka šo pašu kodu nav iespējams izmantot viltotu zāļu iepludināšanai legālajā piegādes ķēdē. 


Informācijas avoti: 

https://www.arvato-systems.com/more/press/spain-continues-to-rely-on-national-verification-system 

https://www.laakevarmennus.fi/en/news/fimvo-changes-system-supplier-finnish-medicines-verification-system