Arvien jauni lietotāji pieslēdzas zāļu verifikācijas sistēmai

Oktobrī Latvijas zāļu verifikācijas sistēmai ir pieslēgušies 7 jauni lietotāji, tādējādi kopumā sistēmai Latvijā ir pieslēgušies un zāļu drošumu tajā pārbauda 1257 sistēmas lietotāji.

Lielākā daļa LZVS lietotāju ir aptiekas – sistēmai ir pieslēgušās 832 aptiekas. Tāpat sistēmu lieto arī 358 ārstniecības iestādes - slimnīcas, poliklīnikas, zobārstniecības un ģimenes ārstu prakses, kā arī 67 zāļu lieltirgotavas.

Zāļu verifikācijas jeb drošuma pārbaudes sistēmu uztur Latvijas Zāļu verifikācijas organizācija, un tās mērķis ir novērst iespēju, ka līdz patērētājiem nonāktu viltoti medikamenti. Sistēma ir ieviesta un kopš 2019. gada 9. februāra vienoti darbojas vairāk nekā 30 Eiropas valstīs. Verifikācijas sistēmas pamatprincips ir, ka katra zāļu paciņa ražošanas procesā tiek marķēta ar unikālu kodu, un šis kods tiek pārbaudīts tieši pirms zāļu pārdošanas aptiekā vai izlietošanas ārstniecības iestādē. Sistēma attiecas uz recepšu zālēm un vienu bezrecepšu medikamentu – omeprazolu.

Verifikācijas sistēmas izveides pamats ir ES Viltoto zāļu direktīva (2011/62/ES) un deleģētā regula, kas noteic detalizētus noteikumus par drošuma pazīmēm uz cilvēkiem paredzētu zāļu iesaiņojuma (ES 2016/161).