Darbu sācis jaunais LZVO klientu portāls sistēmas gala lietotājiem

Latvijas Zāļu verifikācijas organizācija (LZVO) savu reģistrēto klientu portālu ir papildinājusi ar jaunu moduli, kas paredzēts sistēmas gala lietotājiem Latvijā – aptiekām, lieltirgotavām un ārstniecības iestādēm, proti, slimnīcām, poliklīnikām, zobārstniecības un ģimenes ārstu praksēm, kam ir zāļu tirdzniecības atļauja.

Mājas lapas publiskajā sadaļā ir brīvi pieejama informācija visai sabiedrībai, savukārt klientu portāls ir slēgta sadaļa, kas paredzēts lietošanai tikai farmācijas jomas speciālistiem, kas iesaistīti zāļu verifikācijā.

Klientu portālā ir izveidots individuāls profils katrai juridiskai personai (uzņēmumam) – Latvijas zāļu verifikācijas sistēmas gala lietotājam. Katru uzņēmumu var pārstāvēt divas kontaktpersonas, kam tiek piešķirtas portāla pieejas tiesības. Uzņēmuma profilā būs iespējams atjaunot sava uzņēmuma datus, iesniegt un saņemt aktuālos dokumentus, uzdot jautājumus LZVO un saņemt atbildes. LZVO portālā publicēs detalizētu un aktuālu profesionālo informāciju par verifikācijas sistēmas darbību, sistēmas atjaunojumiem, Eiropas un Latvijas darbības vadlīnijām un citiem dokumentiem.

Portāls nodrošina arī pilnībā elektronisku reģistrāciju LZVS sistēmā jauniem klientiem, tai skaitā līguma noslēgšanu https://lzvo.lv/lv/registration

Jaunais portāls nodrošina klientu pārstāvēto uzņēmumu un iestāžu datu daļēju automātisku atjaunošanu, jo regulāri sinhronizējas ar publiskajām datu bāzēm Uzņēmumu reģistrā, Zāļu valsts aģentūrā un Veselības inspekcijā. Automātiska informācijas apstrāde ļauj laicīgi konstatēt izmaiņas uzņēmuma vai iestādes darbībā un aiztaupīt laiku, kas varētu būt nepieciešams, lai sazinātos par izmaiņu veikšanu. Taču daļa informācijas LZVO klientu portālā ir unikāla, un par tās atjaunošanu atbild pats gala lietotājs, t.i., lietotāja deleģētās kontaktpersonas.

Visas LZVS gala lietotāju kontaktpersonas savos e-pastos saņems uzaicinājumu pievienoties jaunajam klientu portālam, pārlūkot savus datus un turpmāk sadarbībā ar LZVO izmantot šo saziņas kanālu. Uzņēmumi, kas pārstāv vairākas iestādes, klientu portālā publicēto informāciju nodos savām pārstāvētajām iestādēm, izmantojot savu iestāžu saziņas kanālu (piemēram, aptieku tīkli).

LZVO Latvijā uztur un pārvalda zāļu verifikācijas jeb drošuma pārbaudes sistēmu, kas kopš 2019. gada 9. februāra darbojas vairāk nekā 30 Eiropas valstīs. Zāļu verifikācijas sistēmas mērķis ir novērst iespēju, ka līdz patērētājiem nonāktu viltoti medikamenti. Verifikācijas sistēmai Latvijā ir jāpieslēdzas un zāles jāpārbauda lieltirgotavām, aptiekām un ārstniecības iestādēm, kurās ir pieejamas recepšu zālēs – slimnīcām, poliklīnikām, veselības centriem, ārstu un ģimenes ārstu praksēm, zobārstniecības klīnikām un praksēm.