Deviņos mēnešos pret viltojumiem pārbaudīti 20,5 miljoni zāļu paku

Šā gada deviņos mēnešos Latvijā pret viltojumiem ir pārbaudīti 20,5 miljoni zāļu paku, ko iedzīvotāji iegādājušies aptiekās vai kas izlietotas pacientiem ārstniecības iestādēs. Tas ir par 8% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn, liecina Latvijas Zāļu verifikācijas organizācijas (LZVO) apkopotie dati. LZVO Latvijā atbild par zāļu drošuma pārbaudēm, kas notiek verifikācijas sistēmā. 

Kopumā Latvijā verifikācijas sistēmā līdz septembra beigām ir veikti 77,4 miljoni transakciju, kas parāda līdzīgu darbības tendenci kā pērn, kad attiecīgajā laika posmā tika veikti 76 miljoni transakciju. Kā norāda LZVO, transakcijas ir divu veidu – viens veids ir zāļu iepakojuma pārbaude, otrs – zāļu iepakojuma dzēšana no sistēmas gadījumā, kad zāles jau nonāk pie pacienta.

Latvijas atbildīgās iestādes, kā muita un Patentu valde, regulāri apkopo un informē par viltotajām precēm Latvijā, kur viltotāko preču augšgalā pēc apjoma ir arī medikamenti. Tas kārtējo reizi apliecina, ka patērētājiem, iegādājoties recepšu, bezrecepšu zāles vai uztura bagātinātājus internetā vai ārpus reģistrēto aptieku tīkliem, ir jābūt vērīgiem un piesardzīgiem. Pārskatot sistēmas darbības rezultātus šā gada deviņos mēnešos, varam secināt, ka verifikācijas sistēma turpina pildīt savu pamatuzdevumu un nodrošina drošu zāļu izplatīšanu, tādējādi pasargājot pacientus no viltus zālēm. Līdz šim Latvijā nav fiksēts neviens recepšu medikamenta vai omeprazola viltošanas gadījums. Sistēma nemitīgi tiek pilnveidota, lai nodrošinātu, ka pacientiem Latvijā pieejamas pārbaudītas un drošas recepšu zāles,” norāda Inese Erdmane, LZVO valdes priekšsēdētāja.

Gadījumā, ja pārbaudes laikā sistēma neatpazīst unikālo kodu, tiek ģenerēts trauksmes brīdinājums, ko saņem un izmeklē Veselības inspekcija. Pēc LZVO rīcībā esošās informācijas, visi trauksmes brīdinājumi līdz šim Latvijā bijuši ar tehnisku izcelsmi, nevis viltojumu trauksmes. 2022. gada trešajā ceturksnī trauksmes brīdinājumu īpatsvars, kas skar Latvijas gala lietotājus, vidēji bija tikai 0,03% – tas ir būtiski mazāk nekā Eiropas Zāļu verifikācijas organizācijas noteiktais mērķis (0,05%).

Zāļu verifikācijas sistēma darbojas visā Eiropā, aptverot 29 valstis un savienojot vienā tiešsaistes sistēmā 2500 farmācijas uzņēmumus, 4000 vairumtirgotājus, 100 000 aptiekas un 6000 slimnīcu aptiekas. Gada laikā Eiropas verifikācijas sistēmā tiek veikti 10 miljardi transakciju. Sistēmas darbība, ko regulē ES Viltoto zāļu direktīva, garantē, ka pacienti visā Eiropā, tai skaitā Latvijā, saņem tikai drošas un autentiskas recepšu zāles.

Verifikācijas sistēmas pamats ir unikālais kods uz katra zāļu iepakojuma, ko izvieto ražotājs un kas ceļā pie patērētāja tiek vairākas reizes pārbaudīts (verificēts) tiešsaistes datu bāzēs. Piegādes ķēdes beigās, pārdodot vai izlietojot zāles pacientam, aptieka vai ārstniecības iestāde kodu no sistēmas dzēš. Tas nodrošina, ka šo pašu kodu nav iespējams izmantot viltotu zāļu iepludināšanai legālajā piegādes ķēdē. 

Verifikācijas sistēmas izveides pamats ir ES Viltoto zāļu direktīva (2011/62/ES) un Deleģētā Regula, kas noteic detalizētus noteikumus par drošuma pazīmēm uz cilvēkiem paredzētu zāļu iesaiņojuma (ES 2016/161). Sistēma 29 Eiropas valstīs darbojas kopš 2019. gada 9. februāra. Tajā tiek pārbaudītas visas recepšu zāles un viens bezrecepšu medikaments – omeprazols.