Drošības sertifikātu atjaunošana

Latvijas zāļu verifikācijas sistēmas (LZVS) drošības pastāvīgai uzturēšanai visiem lietotājiem, kas tai ir pieslēgušies, ik pēc 2 gadiem nepieciešams atjaunot sākotnēji uzstādītos drošības sertifikātus.

Lielai daļai sistēmas lietotāju, kas ir pieslēgušies LZVS 2018. gada beigās un 2019. gada sākumā, jau ir beidzies vai tuvojas beigām drošības sertifikāta 2 gadu derīguma termiņš. Tādēļ gala lietotāju kontaktpersonām tiek nosūtīti sistēmas ģenerēti informatīvi e-pasti par nepieciešamību atkārtoti uzstādīt drošības sertifikātus. Ja norādītajā laika periodā lietotājs sertifikātu neatjaunos, pieeja LZVS tiks pārtraukta, un nebūs iespējams verificēt zāles.

Lai pieslēgtos LZVS, tiek nodrošināta divpakāpju autentifikācija, t.i., jāievada lietotājvārds un parole, ko izsniegusi Latvijas Zāļu verifikācijas organizācija, kā arī nepieciešams uzstādīt sertifikātu papildu drošībai, lai sistēmai nevar piekļūt neautentificēts lietotājs. Paroli nepieciešams atjaunot ik pēc 90 dienām, bet sertifikātu – ik pēc 2 gadiem. 60 dienas pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām katrai gala lietotāja kontaktpersonai tiek nosūtīts TAN numurs jauna sertifikāta uzstādīšanai. Sākot ar 30. dienu pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām, katru dienu gala lietotājs saņem atgādinājuma e-pastu, kas arī satur nepieciešamo TAN numuru, lai varētu atjaunot sertifikātu.

Verifikācijas sistēmas izveides pamats ir ES Viltoto zāļu direktīva (2011/62/ES) un deleģētā regula, kas noteic detalizētus noteikumus par drošuma pazīmēm uz cilvēkiem paredzētu zāļu iesaiņojuma (ES 2016/161). Latvijā sistēmu uztur Latvijas Zāļu verifikācijas organizācija, un tās mērķis ir novērst iespēju, ka līdz patērētājiem nonāktu viltoti medikamenti. Sistēma ir ieviesta un kopš 2019. gada 9. februāra vienoti darbojas vairāk nekā 30 Eiropas valstīs.