Eiropas Zāļu verifikācijas organizācija publicējusi 2022. gada noslēguma biļetenu

Apkopojot 2022. gadā paveikto un iezīmējot 2023. gada plānus, Eiropas Zāļu verifikācijas organizācija (EMVO) sadarbībā ar nacionālajām zāļu verifikācijas organizācijām ir publicējusi EMVS kopienas 2022. gada noslēguma informatīvo biļetenu (EMVS Community Newsletter – 2022 Holiday Bulletin edition). Noslēguma biļetenā par šī gada sasniegumiem stāsta arī Latvijas Zāļu verifikācijas organizācijas (LZVO) valdes priekšsēdētāja Inese Erdmane.

Zviedrijas kompetentās iestādes Medicīnas produktu aģentūras pārstāvji Emīls Švāns (Emil Schwan), Gustavs Sjostrands (Gustav Sjöstrand) un Birgita Sahlina Johansone (Birgitta Sahlin Johansson) EMVO biļetenā stāsta par Zviedrijas pozitīvo pieredzi, ieviešot verifikācijas sistēmu – jau agrīnās pārbaudes parādīja, ka verifikācijas sistēmas dalībnieki Zviedrijā kopumā bija labi sagatavoti un pārbaudēs tika konstatēti vien daži nelieli pārkāpumi vai trūkumi.

Caurskatot 2022. gadā paveikto, Dānijas Zāļu verifikācijas organizācijas (DMVO) vadītāja, ES Izmaiņu kontroles padomes (EU CCB) līdzpriekšsēdētāja Tīna Hou Marere (Tina Hou Marer) norāda, ka arī šogad EU CCB kopā ar EMVO, Arvato un Solidsoft klientu grupām un ieinteresētajām pusēm ir sasnieguši izvirzītos mērķus.

Kipras Zāļu verifikācijas organizācijas (CyMVO) vadītājs Artūrs Isejegs (Arthur Isseyegh) atklāj, ka 2022. gads priekš CyMVO ir bijis veiksmīgs, jo ir izdevies sasniegt izvirzītos mērķus – uzlabot saziņu ar gala lietotājiem un sadarbības partneriem, kā arī nodrošināt labākos pieejamos rīkus, lai efektīvi un savlaicīgi izmeklētu trauksmes brīdinājumus.

Ar atskatu par 2022. gadu EMVS biļetenā dalās arī LZVO valdes priekšsēdētāja Inese Erdmane. LZVO lepojas, ka visu 4 gadu laikā Latvijas zāļu verifikācijas sistēma (LZVS) darbojas bez pārtraukumiem, ir stabila, droša un pieejama gala lietotājiem. Lai gala lietotājiem nodrošinātu efektīvu sistēmas darbību, pastāvīgi tiek veikti tehniski un sistēmiski uzlabojumi, ko palīdz īstenot Arvato un Arvato klientu grupa (Arvato Customer Group).

Biļetena izskaņā EMVO iezīmē arī dažus no 2023. gadā sagaidāmajiem izaicinājumiem, kā, piemēram, Eiropas trauksmes brīdinājumu pārvaldības sistēmas (EAMS) darbības uzsākšanu 2023. gada 9. februārī.


EMVO 2022. gada noslēguma biļetens:

EMVS Community 2022 Holiday Bulletin