EK apstiprina, ka verifikācija jāveic katrā vietā, kur notiek darbības ar zālēm

Eiropas Komisija savā jaunākajā jautājumu – atbilžu dokumentā par zāļu drošības pazīmēm skaidro, ka nacionālajai zāļu verifikācijas sistēmai ir jāpieslēdz katra fiziska lokācija, kurā verifikācijas sistēmas lietotāji veic darbības ar zālēm. Proti, ja lieltirgotavai Latvijā darbība notiek divās dažādās adresēs, tad katra no šīm vietām ir jāpieslēdz Latvijas Zāļu verifikācijas sistēmai kā atsevišķs lietotājs ar savu pieeju un parolēm. Tas pats attiecas uz aptiekām un ārstniecības iestādēm.

EK nostāja par pieslēgšanos verifikācijas sistēmai izklāstīta dokumenta 6.9. jautājumā (par aptiekām) un 5.12. jautājumā par lieltirgotavām. Šis jautājums ir aktuāls arī Latvijai, jo Latvijas Zāļu verifikācijas organizācija ir sniegusi atbildes Latvijas lietotājiem, uzsverot tieši pieslēgšanās nepieciešamību visās adresēs, kur tiek notiek viņu darbība.

EK jautājumu un atbilžu dokuments https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/falsified_medicines/qa_safetyfeature_en.pdf ir sagatavots, lai detalizēti skaidrotu to ES dokumentu ieviešanu praktiskajā darbībā, kas nosaka zāļu drošuma prasības un to pārbaudi – Viltoto zāļu direktīva 2011/62/ES https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/eudralex/vol-1/dir_2011_62/dir_2011_62_lv.pdf un Deleģētā Regula 2016/161 https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/eudralex/vol-1/reg_2016_161/reg_2016_161_lv.pdf .

Jautājumu un atbilžu dokumentā veikti arī citi papildinājumi, dokuments pilnībā pieejams EK mājas lapā (angļu valodā) https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/falsified_medicines/qa_safetyfeature_en.pdf