EK atjaunotais jautājumu un atbilžu dokuments skaidro valdījumā neesošu zāļu verifikāciju

Eiropas Komisija (EK) ir publicējusi jaunu jautājumu un atbilžu dokumenta versiju “Par cilvēkiem paredzēto zāļu drošību (V.20)”. 

Tajā pievienots jauns 5.14. jautājums un atbilde uz jautājumu, vai ir iespējams pārbaudīt unikālo identifikatoru, ja prece neatrodas fiziskā valdījumā. EK skaidro, ka verifikācija ir iespējama, taču tikai kā papildu pārbaude Deleģētās regulas 2016/161 20. pantam.

20. pants nosaka, kad vairumtirgotājs verificē unikālā identifikatora autentiskumu vismaz tām zālēm, kas atrodas tā fiziskajā valdījumā. Šis pienākums ir minimālā prasība.

Zālēm, kurām vairumtirgotājs ir veicis papildu pārbaudi, ir obligāti jāveic arī unikālā identifikatora autentiskuma verificēšana, tiklīdz produkts ir fiziskā īpašumā.

Atjaunotais EK jautājumu un atbilžu dokuments (angļu valodā) ir pieejams Eiropas Zāļu verifikācijas organizācijas mājaslapā un LZVO mājas lapā, sadaļā Normatīvie akti.