EK publicējusi atjaunoto jautājumu un atbilžu dokumentu

Eiropas Komisija (EK) ir publicējusi jaunu jautājumu un atbilžu dokumenta versiju “Par cilvēkiem paredzēto zāļu drošību (V.21)”. 

Tajā papildinātas atbildes uz 1.1., 1.20., 1.21. un 2.21. jautājumiem par vispārējām drošības pazīmēm, par rīcību gadījumos, kad drošības pazīmes ir bojātas un par uzlīmju izmantošanu drošības pazīmju izvietošanai uz zāļu iepakojuma.

Atjaunotais EK jautājumu un atbilžu dokuments (angļu valodā) ir pieejams EK mājaslapā un LZVO mājas lapā, sadaļā Normatīvie akti