EMVO paziņojums par Brexit ietekmi uz zāļu verifikācijas sistēmu

Eiropas Zāļu verifikācijas organizācija (EMVO) ir veikusi izpēti, lai izvērtētu Brexit ietekmi uz Eiropas zāļu verifikācijas sistēmu (EMVS) un tās lietotājiem. Izpēte veikta sadarbībā ar nozares kompetentajām iestādēm, kā arī iesaistītajām pusēm, tostarp Eiropas Komisiju un nacionālajām zāļu verifikācijas organizācijām.

Jau 2020. gada septembra beigās EMVO valde pieņēma lēmumu, ka pašreizējā Lielbritānijas sistēma paliks savienota ar EMVS un no 2021. gada 1. janvāra kļūs par Ziemeļīrijas zāļu verifikācijas sistēmu (UKNI MVS), kas būs pieejama Ziemeļīrijas galalietotājiem.

Ar 2021. gada 1. janvāri, kad Lielbritānija vairs nepiedalīsies ES iekšējā tirgū, Viltoto zāļu direktīva vairs netiks attiecināta uz Lielbritāniju, t.i. Angliju, Skotiju, Velsu, Normandijas salām un Menas salu. Tomēr Ziemeļīrija paliks ES iekšējā tirgū, tādēļ arī pēc 2021. gada 1. janvāra šajā teritorijā darbosies Viltoto zāļu direktīva.

Lielbritānijas zāļu iepakojumus, kas reģistrēti ES iekšējā tirgū līdz 2021. gada 1. janvārim, varēs turpināt pārbaudīt un dzēst EMVS, un iesaistītajām pusēm nebūs nepieciešams veikt papildu darbības.


EMVO pilnais paziņojums (angļu valodā) par Brexit un Ziemeļīrijas protokola ietekmi pieejams https://sway.office.com/SwYtb9HzcN71RqDm?ref=Link.