EMVO publicējusi jaunāko ziņu lapu

Eiropas Zāļu verifikācijas organizācija (EMVO) 29. novembrī ir publicējusi jaunāko EMVO ziņu lapu. 

Ziņu lapā par pieredzi zāļu verifikācijas sistēmas ieviešanā savā valstī  dalās Rumānijas zāļu verifikācijas organizācija. Tāpat ziņu lapā apkopoti EMVO jaunumi – jaunākie paziņojumi sistēmas lietotājiem, informācija par atbalsta iespējām (helpdesk un support), kā arī citiem aktuāliem jautājumiem, kas saistīti ar EMVO darbību.

Ziņu lapa pieejama https://emvo-medicines.eu/new/wp-content/uploads/20191129_EMVO-newsletter.pdf

Eiropas Zāļu verifikācijas organizācija (European Medicines Verification Organisation, EMVO) ir nevalstiska organizācija, kas apvieno un pārstāv Eiropas farmācijas industrijas sabiedrisko organizāciju biedru kopējo interesi – pasargāt pacientus no viltotu zāļu iegādes legālā piegādes ķēdē. EMVO izveido, uztur un pārvalda zāļu verifikācijas sistēmu Eiropas līmenī atbilstoši ES direktīvas un Deleģētās regulas nosacījumiem.