EMVO un LZVO atgādina par IMT darījumu trauksmes brīdinājumu izmeklēšanu

Nereģistrēto produktu verifikācija jeb IMT darījumi ir būtiska Eiropas zāļu verifikācijas sistēmas sastāvdaļa, taču tie arī rada zināmus izaicinājumus izmeklēt šo transakciju radītos trauksmes brīdinājumus, atgādina Eiropas Zāļu verifikācijas organizācija (EMVO).

Tā kā IMT darījumā ir iesaistītas vismaz divas valstis un vismaz divas nacionālās zāļu verifikācijas organizācijas un to datu bāzes, šo darījumu radīto trauksmes brīdinājumu izmeklēšanā ir īpaši svarīga iesaistīto gala lietotāju, ražotāju un nacionālo zāļu verifikācijas organizāciju sadarbība. Proti, vienas valsts gala lietotājam un organizācijai ir pieejami dati par konkrēto iepakojumu, kas ir radījis trauksmes brīdinājumu, savukārt otras – sistēmā ielādētie zāļu ražotāja dati. 

Tādēļ arī LZVO atgādina visiem LZVS gala lietotājiem Latvijā, ka ir jāpievērš īpaša uzmanība nereģistrēto produktu verifikācijai jeb IMT darījumiem, kā arī jāapzinās, ka to ģenerētu trauksmes brīdinājumu izmeklēšana var prasīt vairāk laika un darba.

Vairāk EMVO informācijas