EMVO ziņu lapa par integrētu zāļu verifikācijas sistēmas pārvaldību

Eiropas Zāļu verifikācijas organizācija (EMVO) ir laidusi klajā ziņu lapu, kurā informē par nacionālo zāļu verifikācijas organizāciju (NMVO) un EMVO izveidoto Eiropas Izmaiņu kontroles padomi (EU CCB), dažādām darba grupām – IT, kvalitātes, kā arī savstarpējās savietojamības testa grupu, kas ļauj efektīvāk pārvaldīt zāļu verifikācijas sistēmu un uzlabot tās attīstību visās dalībvalstīs.

Jau agrīnā Eiropas zāļu verifikācijas sistēmas (EMVS) ieviešanas stadijā kļuva skaidrs, ka būs nepieciešams integrēts veids, lai pārvaldītu EMVS kā pilnīgu sistēmu, nevis kā atsevišķu daļu kopumu. EU CCB ietvaros izveidotais izmaiņu pārvaldības procesu kopums tiek pastāvīgi uzlabots un pilnveidots. 

Līdz ar EU CCB izveidotas arī vairākas darba grupas, kas palīdz pārvaldīt verifikācijas sistēmu un veicināt tās attīstību. Piemēram, IT grupa koordinē IT atbilstības, tehniskos un attīstības jautājumus un nodrošina, ka visas iesaistītās puses pienācīgi analizē jebkuru priekšlikumu par EMVS izmaiņām. 

Savukārt Kvalitātes vadības grupas mērķis ir nodrošināt atjauninātu standarta operāciju procedūru (SOP), politiku un darba instrukciju kopumu nacionālajā un sistēmas kopējā līmenī.

Savstarpējās savietojamības testa (IOT) grupā ir 20 pārstāvji no 3 klientu grupām – EMVO, Solidsoft klientu grupas un Arvato klientu grupas, nodrošinot pastāvīgu attīstības procesu koordināciju.


EMVO ziņu lapa:


EMVS Community Newsletter August 2022