EMVO ziņu lapa par zāļu verifikācijas sistēmas darbību – 2023. gada jūnijs

Eiropas Zāļu verifikācijas organizācija (EMVO) laidusi klajā jaunāko ziņu lapu, kurā informē par EMVO jaunās prezidentes izvirzītajiem darba uzdevumiem un sasniedzamajiem mērķiem, nacionālo zāļu verifikācijas organizāciju (NMVO) novērotāju lomām un pienākumiem, Ungārijas Zāļu verifikācijas organizācijas pieredzi pārejas perioda noslēgšanā, Beļģijas pieredzi ar Ziemeļvalstu ieteikumiem zāļu partiju atsaukšanas un izņemšanas gadījumos, kā arī par trauksmes brīdinājumu statusu Eiropas Zāļu verifikācijas sistēmā (EMVS).

EMVO prezidente Monika Derekuē – Poisa (Monika Derecque-Pois) kā galvenās prioritātes nākamajiem gadiem izvirzījusi – savienot visus galalietotājus ar EMVS, pilnveidot sadarbību un uzticēšanos starp EMVO, ieinteresētajām personām un NMVO kopienām, kā arī nodrošināt partneru un galalietotāju pievienošanu kopīgai trauksmes brīdinājumu sistēmai (Alert Management System).

Šī gada 12. maijā EMVO valdes sanāksmē tika apstiprināti 2023. gada valdes novērotāji no NMVO puses. Kā viens no novērotājiem, kas pārstāvēs mazo valstu grupu (Slovākija, Norvēģija, Horvātija, Kipra, Igaunija, Islande, Latvija, Lihtenšteina, Lietuva, Luksemburga, Malta un Slovēnija), būs Latvijas Zāļu verifikācijas organizācija (LZVO) un tās valdes priekšsēdētāja Inese Erdmane. Kopā ar LZVO kā novērotāji pie EMVO valdes darbosies un lielo valstu grupu pārstāvēs Polijas Zāļu verifikācijas organizācija (KOWAL) un tās vadītāja Ivonna Makmanusa (Iwona McManus), kā arī Zviedrijas Zāļu verifikācijas organizācija (e-VIS) un tās vadītāja Kristina fon Sidova (Kristina von Sydow), kas pārstāvēs vidējo valstu grupu.

Par Ungārijas pieredzi pārejas perioda noslēgšanā ziņu lapā stāsta Ungārijas Zāļu verifikācijas organizācijas (HUMVO) vadītājs Pīters Šneiders (Peter Schneider), savukārt Beļģijas Zāļu verifikācijas organizācijas (BeMVO) vadītājs Filips Koene (Philippe Coene) dalās pieredzē par Ziemeļvalstu izstrādātajiem ieteikumiem zāļu partiju atsaukšanas un izņemšanas gadījumos.

Aplūkojot EMVS statistiku par trauksmes brīdinājumiem, redzams, ka trauksmes brīdinājumu skaits turpina samazināties un līdz šim zemāko punktu sasniedza šī gada aprīlī (0,14%), neskatoties uz augsto līmeni aprīļa beigās, ko izraisīja trauksmes brīdinājumu skaita pieaugums Beļģijā un Polijā, nedēļas laikā radot vairāk nekā 88 000 brīdinājumu.


EMVO ziņu lapa:

EMVS Community Newsletter June 2023