FiMVO veiksmīgi nomainīja sistēmas piegādātāju – pirmais šāda veida gadījums

Maija Golke, Somijas Zāļu verifikācijas organizācijas FiMVO vadītāja

2023. gada beigās Somijas Zāļu verifikācijas organizācija (FiMVO) nomainīja zāļu verifikācijas sistēmas (FiMVS) piegādātāju. Piegādātājs tika nomainīts no Arvato uz Solidsoft Reply (SSR). Šī pārmaiņa bija pirmais šāda veida gadījums Eiropas Zāļu verifikācijas sistēmas (EMVS) ekosistēmā. Tā iezīmēja nozīmīgu brīdi FiMVO misijā nodrošināt farmaceitiskās piegādes ķēdes integritāti un drošību Somijā.

FiMVO lēmumu mainīt piegādātāju no Arvato uz SSR noteica vairāki faktori, kuru mērķis bija uzlabot Somijas verifikācijas sistēmas darbības efektivitāti, uzticamību un nākotnes drošību. Arvato bija FiMVO pakalpojumu sniedzējs kopš sistēmas ieviešanas, spēlējot nozīmīgu lomu sākotnējā darbības fāzē. Lēmums mainīt piegādātāju tika pieņemts, balstoties uz rūpīgu abu piegādātāju salīdzināšanu un padziļinātu riska novērtējumu.

FiMVO komanda rūpīgi plānoja pāreju no Arvato uz SSR, lai nodrošinātu minimālus traucējumus NMVS darbībai un sistēmas gala lietotājiem. FiMVO cieši sadarbojās ar abiem pakalpojumu sniedzējiem, lai izstrādātu detalizētu migrācijas plānu, ietverot datu pārnešanu, sistēmas integrāciju un plašu testēšanas fāzi.

Galvenie pārejas posmi:

1.    Datu migrācija: Viens no kritiskākajiem pārejas komponentiem bija esošo datu droša pārnešana no Arvato sistēmas uz SSR platformu. Šis process ietvēra rūpīgas datu integritātes pārbaudes un validāciju, lai nodrošinātu, ka visi ieraksti tiek precīzi pārvietoti bez zaudējumiem vai bojājumiem.

2.    Sistēmas integrācija un testēšana: Tika veikta plaša testēšana, lai pārbaudītu jaunās sistēmas funkcionalitāti, veiktspēju un drošību. FiMVO komanda kopā ar SSR nodrošināja, ka sistēma spēj bez problēmām apstrādāt paredzamo slodzi.

3.    Iesaistīto pušu apmācība un atbalsts: Lai nodrošinātu vienmērīgu pāreju, tika organizētas plašas mācību sesijas gala lietotājiem un viņu IT piegādātājiem. Šajās sesijās tika aptvertas tādas tēmas kā jaunās SSR sistēmas funkcijas un funkcionalitāte, jauna pieeja gala lietotāju organizāciju datu uzturēšanai. FiMVO un SSR piedāvāja pastiprinātu atbalstu gala lietotājiem, lai risinātu jebkurus jautājumus vai problēmas pārejas periodā.

Farmācijas uzņēmumiem pārmaiņas neprasīja jaunu procesu ieviešanu. Unikālo identifikatoru augšupielāde notiek caur ES centrālo datu bāzi tāpat kā iepriekš. Farmācijas uzņēmumiem no FiMVS piegādātāja maiņas neradās papildu izmaksas.

FiMVO komandai pārmaiņu process nozīmēja gadu saspringta darba. Pārmaiņas nebūtu iespējamas bez tik motivētas komandas. Procesā bija nepieciešama visu komandas locekļu kompetence. FiMVO piesaistīja projekta koordinācijai arī papildu resursus, lai precīzi pārvaldītu visas darba plūsmas. Projekta galvenie virzītāji bija IT un kvalitātes vadības resursi. Papildus tehniskajām izmaiņām piegādātāja maiņa nozīmēja arī visaptverošas izmaiņas FiMVO kvalitātes vadības sistēmā.

2023. gada novembrī notika veiksmīga sistēmas maiņa bez neplānota darbības pārtraukuma. SSR sistēma tika ieviesta īsākā laikā nekā plānots, un pirmās transakcijas notika jau dažas minūtes pēc jaunās sistēmas darbības uzsākšanas. Veiksmīgās pārmaiņas nebūtu iespējamas bez visu pušu – sistēmas izstrādātāju, gala lietotāju un viņu IT piegādātāju, gan īpaši FiMVO komandas – lielas iesaistes un apņemšanās padarīt projektu par veiksmes stāstu.

Pašlaik Eiropā darbojas divi zāļu verifikācijas sistēmu piegādātāji. FiMVO piegādātāja maiņa bija pirmā, un ziņām par tās panākumiem rūpīgi sekoja Eiropas verifikācijas kopiena. Veiksmīgā pāreja norāda, ka sistēma nav piesaistīta konkrētam operatoram un piegādātāja piesaisti var mainīt. Lielākai konkurencei tirgū būtu jābūt farmaceitiskās piegādes ķēdes mērķim, lai nodrošinātu konkurētspējīgas cenas un vēl ambiciozāku sistēmu attīstību. Zāļu verifikācijas sistēmai ir jāseko līdzi attīstībai, jo, diemžēl, attīstās arī zāļu viltojumi.

Piegādātāja maiņa ir bijusi milzīgs darbs mazajai FiMVO komandai. Mēs vēlamies pateikties visiem iesaistītajiem – Solidsoft Reply, Arvato un Somijas zāļu piegādes ķēdei – par to, ka mēs visi kopā izmaiņas padarījām par lielu panākumu.

FiMVO komanda: no kreisās pirmajā rindā Henna Ronko, asistente, Maija Golke, ģenerālmenedžere, Taina Tummavori, finanšu un administratīvā vadītāja, otrajā rindā Stenlijs Elkunds, klientu servisa vadītājs, Mirka Koski, IT vadītāja, Janika Perttala, projektu koordinatore, Teijo Irjonens, kvalitātes vadītājs.