Informācija par saziņu ar LZVO

Latvijas Zāļu verifikācijas organizācijas (LZVO) ir precizējusi savus kontaktus – ir nomainīts telefona numurs un saziņai pieejamas vairākas e-pasta adreses atkarībā no konkrētā jautājuma.

Turpmāk telefoniskai saziņai ar LZVO izmantojams viens telefona numurs +371 29367267.

  • Elektroniskai saziņai ar LZVO izmantojama e-pasta adrese info@lzvo.lv. Oficiālai saziņai iespējams izmantot ar e-parakstu parakstītus dokumentus.
  • Savukārt sarakstei par trauksmes paziņojumiem jāizmanto e-pasta adrese lzvo@lzvo.lv

Pārējie LZVO kontakti paliek nemainīgi – Kr. Barona iela 13/15-50, Rīga, LV-1011.