Informē ražotājus par verifikācijas sistēmas aktualitātēm

Latvijas Zāļu verifikācijas organizācija (LZVO) 22. februāri rīkoja bezmaksas semināru zāļu ražotājiem jeb reģistrācijas apliecību īpašniekiem (RAĪ) par zāļu verifikācijas sistēmas aktualitātēm Latvijā, kā arī atskatījās uz paveikto aizvadītajā 2022. gadā.

Seminārā RAĪ pārstāvjiem bija iespēja iepazīties ar LZVO paveikto 2022. gadā, LZVO starptautisko pieredzi darbā ar citām nacionālajām zāļu verifikācijas organizācijām un Arvato darba grupās, kā arī iegūt informāciju par verifikācijas sistēmas darbību Latvijā četru gadu griezumā. Tāpat seminārā tika izklāstītas LZVO darbības prioritātes 2023. gadā, kā, piemēram, nacionālās trauksmes brīdinājumu sistēmas (Alert Management System) ieviešana Latvijā.