IT piegādātāji aptaujā augstu novērtējuši LZVO klientu atbalstu

Latvijas Zāļu verifikācijas organizācija (LZVO) 2021. gada novembrī veica IT piegādātāju aptauju par LZVO klientu servisa darbu, lai pilnveidotu darba kvalitāti un sadarbību ar klientiem. Aptaujā tika aicināti piedalīties tie IT piegādātāji, kas sadarbojas ar LZVO un piedāvā gala lietotājiem – aptiekām, slimnīcām, ārstniecības iestādēm un lieltirgotavām – programmu zāļu verifikācijai. Atbildes sniedza 10 uzņēmumi, kas šobrīd sniedz pakalpojumus 70% LZVO gala lietotāju.

Kopumā LZVO saņēma ļoti augstus sistēmas darbības un klientu atbalsta vērtējumus, par ko pateicas saviem sadarbības partneriem. “Esam priecīgi, un vienlaikus šāds vērtējums mums neļauj nolaist zemāk kvalitātēs latiņu, bet meklēt arvien jaunas iespējas, kā uzlabot klientu servisu un sistēmas darbību,” saka Inese Erdmane, LZVO valdes priekšsēdētāja. 

LZVS tehniskās pieejamības un veiktspējas novērtējums

IT piegādātāji Latvijas zāļu verifikācijas sistēmas darbību kopumā ir novērtējuši kā ļoti labu vai labu, kopumā vērtējumam sasniedzot 4,7 balles (5 baļļu sistēmā). Visi respondenti kā ļoti labu vai labu ir novērtējuši ikdienas pieslēgšanos sistēmai un tehniskās darbības pārtraukumu novēršanas ātrumu. Datu kvalitāti sistēmā un sistēmas tehnisko darbību 9 no 10 respondentiem novērtēja kā ļoti labu vai labu, bet viens sniedza neitrālu vērtējumu. Sistēmas darbības ātrums ir novērtēs ar 4,4 ballēm, vairumam aptaujas dalībnieku to uzskatot par ļoti labu vai labu. 

Klientu atbalsta novērtējums

9 no 10 atbildes sniegušajiem IT uzņēmumiem ir izmantojuši LZVO klientu atbalstu problēmsituāciju risināšanai. Visi IT pakalpojumu sniedzēji, kas ir izmantojuši LZVO klientu atbalstu, to novērtē kā ļoti labu vai labu visos parametros – LZVO darbinieku sasniedzamība pa e-pastu un telefonu, jautājuma risināšana pēc būtības, jautājuma atrisināšanas ātrums, atbalsts un ieinteresētība, atsaucība un pozitīva attieksme un LZVO klientu serviss kopumā. Kopumā IT piegādātāji LZVO klientu servisu ir novērtējuši ar 4,9 ballēm no maksimāli 5 iespējamām.

Klientu servisa atbalsta laika vērtējums

No tiem sadarbības partneriem, kas ir izmantojuši attiecīgo LZVO klientu servisa atbalstu, absolūtais  vairākums atbalstu ir saņēmusi 1-4 stundu laikā, bet 100% visi IT piegādātāji to ir saņēmuši vienas darba dienas laikā. Salīdzinot saņemtā atbalsta ātrumu ar klientu vēlmēm, var atzīmēt, ka sniegtā atbalsta ātrums pārsniedz IT piegādātāju gaidas. 

LZVO pateicas visiem partneriem, IT sistēmu piegādātājiem, par aptaujas aizpildīšanai veltīto laiku un sniegto augsto vērtējumu. LZVO izmantos ieteikumus un komentārus savas darbības pilnveidei.