IT sistēmu piegādātājs

IT programmu piegādātāju reģistrācija portālā

Latvijas Zāļu verifikācijas organizācija 17.oktobrī izsūtīja uzaicinājumu iesaistīto pušu IT speciālistiem jeb IT programmu piegādātājiem reģistrēties zāļu verifikācijas sistēmas portālā https://www.sws-nmvs.eu

Lieltirgotāju, aptieku un slimnīcu organizācijas šobrīd paraksta konfidencialitātes līgumus un pilnvaro IT speciālistus un IT programmu piegādātājus pārstāvēt konkrētās organizācijas un saņemt nepieciešamos dokumentus, lai uzsāktu pārstāvēto organizāciju IT sistēmu sagatavošanu zāļu verifikācijai un unikāla identifikatora dzēšanai atbilstoši Deleģētās Regulas prasībām.

Pēteris Rimšs

peteris.rimss@lzvo.lv