Izmaiņas Latvijas Zāļu verifikācijas organizācijas valdes sastāvā

Latvijas Zāļu verifikācijas organizācijas (LZVO) valdē veiktas izmaiņas, un kopš 2020. gada 8. decembra tajā darbojas Evita Jaunzeme, pārstāvot inovatīvo zāļu ražotājus no Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācijas un patentbrīvo zāļu ražotājus no Latvijas Patentbrīvo medikamentu asociācijas. E. Jaunzeme ir “Gedeon Richter Plc.” pārstāvniecības Latvijā vadītāja.

E. Jaunzeme ir augstas klases profesionālis ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi vadošā amatā farmācijas jomā Latvijā. Tāpat E. Jaunzeme aktīvi piedalās nozares profesionālo organizāciju darbā.

Valdē turpina strādāt LZVO izpilddirektore, valdes priekšsēdētāja Inese Erdmane, kā arī Mārcis Rutulis, kas pārstāv paralēli importēto zāļu izplatītājus (Latvijas Zāļu paralēlā importa asociācija), zāļu lieltirgotavas (Latvijas Zāļu lieltirgotāju asociācija) un aptiekas (Aptieku īpašnieku asociācija). E. Jaunzeme LZVO valdē aizstās Dainu Dzirkali, SIA “GlaxoSmithKline Latvia” ārējo attiecību direktori, kas valdi atstāja darba maiņas dēļ.

“Latvijas zāļu verifikācijas organizācija saka paldies Dainai Dzirkalei par līdzšinējo darbību valdē – Dainas analītiskais prāts, plašais redzējums un detalizētās zināšanas palīdzēja LZVO veidot un nostiprināt par efektīvu, stabilu un uzticamu zāļu drošuma pārbaudes sistēmu. Turpināsim arī jaunajā valdes sastāvā LZVO darbības kvalitātes latiņu turēt tikpat augstu,” saka LZVO valdes priekšsēdētāja Inese Erdmane.

LZVO Latvijā uztur un pārvalda zāļu verifikācijas jeb drošuma pārbaudes sistēmu, kas kopš 2019. gada 9. februāra darbojas vairāk nekā 30 Eiropas valstīs. Zāļu verifikācijas sistēmas izveidi paredz ES Viltoto zāļu direktīva (2011/62/ES) un deleģētā regula, kas noteic detalizētus noteikumus par drošuma pazīmēm uz cilvēkiem paredzētu zāļu iesaiņojuma (ES 2016/161).