Jau četrus gadus Latvijas zāļu verifikācijas sistēma veiksmīgi sargā pacientus no viltotiem medikamentiem

Šodien, 9. februārī, aprit 4 gadi, kopš visā Eiropā, tai skaitā Latvijā, tika uzsākta starptautiska zāļu drošuma pārbaudes procedūra, ko Latvijā nodrošina Latvijas zāļu verifikācijas sistēma (LZVS). Šī sistēma rūpējas par pacientu veselību un dzīvību, novēršot iespēju viltotām recepšu zālēm un omeprazolam caur legālām piegādes ķēdēm nonākt pie pacientiem. Visas darbības laikā sistēmā ir pārbaudīti vairāk nekā 300 miljoni zāļu iepakojumu. 

Latvijā verifikācijas sistēmai ir pieslēgušies 1213 lietotāji – aptiekas, slimnīcu aptiekas, zāļu lieltirgotavas un ārstniecības iestādes, kam ir zāļu iegādes atļauja (slimnīcas, poliklīnikas, ārstu prakses, zobārstniecības klīnikas un prakses). Savukārt Eiropas kopējā zāļu verifikācijas sistēma savieno 2800 farmācijas uzņēmumus, 4000 vairumtirgotājus, 110 000 aptiekas un 6000 slimnīcu aptiekas 28 valstīs. 

“Šis mums ir nozīmīgs brīdis – vēlos sveikt savus kolēģus, sadarbības partnerus, sistēmas lietotājus un citu valstu verifikācijas organizācijas pārstāvjus sistēmas ceturtajā gadadienā. Paldies par veiksmīgu un patīkamu sadarbību,” saka Latvijas Zāļu verifikācijas organizācijas (LZVO) valdes priekšsēdētāja Inese Erdmane. “Ieviest verifikācijas sistēmu bez pārejas perioda nebija viegli, taču tas atmaksājās. Latvijā diezgan ātri panācām stabilu sistēmas darbību – iesaistītās puses rīkojās atbildīgi un laicīgi, līdz ar to sistēmai jau pašā tās sākumā bija pieslēgušies visi atbilstošie gala lietotāji, nodrošinot pacientiem pieeju pārbaudītām recepšu zālēm un omeprozolam. Līdzīgi kā iepriekšējos gadus, arī pērn sistēma strādāja stabili, ļaujot verificēt nedaudz vairāk kā 28 miljonus iepakojumu.”

2023. gadā LZVO galvenā darbības prioritāte joprojām būs zāļu verifikācijas sistēmas uzturēšana un attīstības nodrošināšana, tai skaitā darbu turpināšana pie nacionālās trauksmes vadības sistēmas (AMS) ieviešanas. Šogad plānots sistēmu iegādāties, uzstādīt, savienot ar Eiropas centrālo AMS, lai varētu pievienot gala lietotājus un organizēt apmācības, kā arī uzsākt sistēmas darbību Latvijā. Jaunā AMS nodrošinās vienotu platformu operatīvākai informācijas apmaiņai starp iesaistītajām pusēm trauksmes brīdinājumu izmeklēšanā.

Zāļu verifikācijas sistēma darbojas kopš 2019. gada 9. februāra un ir pieejama 28 Eiropas valstīs. Sistēmas uzdevums ir nodrošināt recepšu zāļu un omeprozola drošumu pacientiem. Sistēmas pamatprincips ir, ka ražotāji katru zāļu paciņu aprīko ar unikālu kodu, kas ceļā pie patērētāja tiek vairākas reizes pārbaudīts un beigās, nododot vai izlietojot zāles pacientam aptiekā vai ārstniecības iestādē, dzēsts. Informācija par visiem kodiem tiek uzkrāta Eiropas zāļu verifikācijas sistēmā. Gadījumā, ja pārbaudes laikā sistēma neatpazīst unikālo kodu, tiek ģenerēts trauksmes brīdinājums, ko saņem un izmeklē Veselības inspekcija.

Verifikācijas sistēmas izveides pamats ir ES Viltoto Zāļu Direktīva (2011/62/ES) un Deleģētā Regula, kas noteic detalizētus noteikumus par drošuma pazīmēm uz cilvēkiem paredzētu zāļu iesaiņojuma (ES 2016/161).