Jau trīs gadus verifikācijas sistēma sargā pacientus no viltotām zālēm

9. februārī aprit 3 gadi, kopš visā Eiropā, tai skaitā Latvijā, darbojas zāļu verifikācijas sistēma, kas rūpējas par pacientu drošību, novēršot iespēju viltotām zālēm caur legālām piegādes ķēdēm nonākt pie cilvēkiem. 

Šī unikālā starptautiskā sistēma savieno 2500 farmācijas uzņēmumus, 4000 vairumtirgotājus, 100 000 aptiekas un 6000 slimnīcu aptiekas 29 Eiropas valstīs. Latvijā verifikācijas sistēmai ir pievienojušies 1180 gala lietotāji – aptiekas, ārstniecības iestādes un lieltirgotavas.

“Vispirms vēlos sveikt visus zāļu verifikācijas sistēmā iesaistītos šajā gadadienā un teikt lielu paldies par veiksmīgu sadarbību,” saka Latvijas Zāļu verifikācijas organizācijas (LZVO) valdes priekšsēdētāja Inese Erdmane. “Mēs Latvijā verifikācijas sistēmu ieviesām bez pārejas perioda, sistēmas darbības sākums bija izaicinošs, taču tas ir atmaksājies – tagad sistēma strādā stabili, tai ir pieslēgušies un darbojas visi atbilstošie gala lietotāji, pārbaudot zāles, pirms tās nonāk pacientu rokās. Gada laikā pārbaudām desmitiem miljonu zāļu iepakojumu, un tas ir nozīmīgs devums rūpēs par Latvijas iedzīvotāju veselību un dzīvību.”

2022. gada LZVO galvenā darbības prioritāte būs zāļu verifikācijas sistēmas uzturēšana un attīstība, un šajā jomā galvenie plānotie darbi saistīti ar nacionālo trauksmes vadības sistēmu (AMS) – sistēmas iegāde, uzstādīšana un iedarbināšana, savienošana ar Eiropas centrālo AMS, gala lietotāju pievienošana un apmācības.

Zāļu verifikācijas sistēma 29 Eiropas valstīs darbojas kopš 2019. gada 9. februāra, un tās uzdevums ir garantēt recepšu zāļu drošumu pacientiem. Sistēmas pamatprincips ir, ka ražotāji katru zāļu paciņu aprīko ar unikālu kodu, kas ceļā pie patērētāja tiek vairākas reizes pārbaudīts un beigās dzēsts, nododot vai izlietojot zāles pacientam aptiekā vai ārstniecības iestādē. Informācija par visiem kodiem tiek uzkrāta Eiropas zāļu verifikācijas sistēmā. Gadījumā, ja pārbaudes laikā sistēma neatpazīst unikālo kodu, tiek ģenerēts trauksmes brīdinājums, ko saņem un izmeklē Veselības inspekcija.

Verifikācijas sistēmas izveides pamats ir ES Viltoto zāļu direktīva (2011/62/ES) un deleģētā regula, kas noteic detalizētus noteikumus par drošuma pazīmēm uz cilvēkiem paredzētu zāļu iesaiņojuma (ES 2016/161).