Pieslēgta sistēma

Kopš 2018.gada 16.aprīļa LZVS tika pieslēgta Eiropas HUB

Kopš 2018.gada 16.aprīļa Latvijas zāļu verifikācijas sistēma (LZVS) ir pieslēgta Eiropas zāļu verifikācijas sistēmai (EU HUB). 

Latvija šobrīd lieto sistēmas versiju 1.01.008.03 kvalitātes vidē (IQE), kas ir veiksmīgi notestēta pret Eiropu. Tāpat arī ir veikti pirmie sistēmas veiktspējas testi ar sistēmas gala lietotāju Zāļu Lieltirgotavu un ar Zāļu ražotāju. LZVO ir iepazinusies ar Norvēģijas un Francijas lietotāju prasībām, lietotāju testēšanas (User Acceptance Test) plānu un atskaiti, kā arī izvērtējusi riskus šo testu rezultātu attiecināšanai uz LZVS.

LZVO ir veiksmīgi nokārtojusi drošības un veiktspējas izvērtēšanu pret Eiropas Zāļu verifikācijas organizāciju (EMVO). Pateicoties tam, LZVS kopš 2018.gada 28.Jūnija ir pieslēgta Eiropas sistēmai un datu bāzei produkcijas vidē. Šobrīd jau vairāku Zāļu ražotāju dati par saražotajiem medikamentiem Latvijas tirgum ir pieejami LZVS produkcijas vidē.