Kopš verifikācijas sistēmas darbības sākuma pārbaudīts vairāk nekā 300 miljonu zāļu iepakojumu autentiskums

Latvijas legālajā zāļu aprites sistēmā caur aptiekām un veselības aprūpes iestādēm iedzīvotāji līdz šim saņēmuši tikai drošas recepšu zāles un omeprazolu, kas pārbaudīts zāļu verifikācijas sistēmā. 2023. gada pirmajā ceturksnī pie iedzīvotājiem kopumā nonākuši nedaudz vairāk kā 27 miljoni pārbaudītu iepakojumu. Savukārt kopš sistēmas darbības sākuma 2019. gadā Latvijā pārbaudīti vairāk nekā 300 miljoni iepakojumu, liecina Latvijas Zāļu verifikācijas organizācijas (LZVO) apkopotie dati. LZVO Latvijā atbild par zāļu drošuma pārbaudēm, kas noris verifikācijas sistēmā.

Latvijā verifikācijas sistēmai ir pieslēgušies un zāļu drošumu 2023. gada pirmajā ceturksnī pārbaudīja 1208 lietotāji – aptiekas, slimnīcu aptiekas, zāļu lieltirgotavas un ārstniecības iestādes, kam ir zāļu iegādes atļauja (slimnīcas, poliklīnikas, ārstu prakses, zobārstniecības klīnikas un prakses). Zāļu verifikācijas sistēma ir Eiropas līmeņa projekts, kas tiešsaistē savieno 2800 farmācijas uzņēmumus, 4000 vairumtirgotājus, 110 000 aptiekas un 6000 slimnīcu aptiekas 29 Eiropas valstīs.

2023. gada pirmajā ceturksnī veikti 27 miljoni transakciju, kas ir nedaudz vairāk kā 2022. gada attiecīgajā periodā. Sistēmā ir iespējamas divu veidu transakcijas – zāļu iepakojuma pārbaude vai zāļu iepakojuma dzēšana no sistēmas gadījumā, kad zāles jau nonāk pie pacienta.

Šī gada februārī apritēja četri gadi kopš Latvijā un Eiropā darbojas zāļu verifikācijas sistēma. Šajā periodā Latvijas zāļu verifikācijas sistēmā pārbaudīti vairāk nekā 300 miljoni zāļu iepakojumu, nodrošinot Latvijas iedzīvotājiem piekļuvi drošiem un pārbaudītiem recepšu medikamentiem un omeprazolam. Šajos četros gados, pateicoties LZVO komandai, valsts kompetentajām iestādēm, zāļu ražotājiem, sistēmas gala lietotājiem un IT risinājumu nodrošinātajiem, esam spējuši radīt un uzturēt sistēmu, kas atbilst ne vien augstākajiem kvalitātes un drošības standartiem, bet arī iekļaujas Eiropas Zāļu verifikācijas organizācijas trauksmes brīdinājumu īpatsvara noteiktajos mērķos – Latvijā šis rādītājs ir krietni zemāks nekā rekomendēts,” uzsver Inese Erdmane, LZVO valdes priekšsēdētāja.

Gadījumā, ja pārbaudes laikā sistēma neatpazīst unikālo kodu, tiek ģenerēts trauksmes brīdinājums, kas informē par potenciālu viltojumu. Pēc LZVO rīcībā esošās informācijas, visi trauksmes brīdinājumi Latvijā līdz šim bijuši ar tehnisku vai procesuālu izcelsmi. Ja ir aizdomas par iespējami viltotām zālēm, šos gadījumus izmeklē Veselības inspekcija. 2023. gada pirmajā ceturksnī trauksmes brīdinājumu īpatsvars, kas skar Latvijas gala lietotājus, vidēji bija tikai 0,01% – tas ir būtiski mazāk nekā Eiropas Zāļu verifikācijas organizācijas noteiktais mērķis (0,05%).

Verifikācijas sistēmas pamats ir unikālais kods uz katra zāļu iepakojuma, ko izvieto ražotājs un kas ceļā pie patērētāja tiek vairākas reizes pārbaudīts (verificēts) tiešsaistes datu bāzēs. Piegādes ķēdes beigās, pārdodot vai izlietojot zāles pacientam, aptieka vai ārstniecības iestāde kodu no sistēmas dzēš. Tas nodrošina, ka šo pašu kodu nav iespējams izmantot viltotu zāļu iepludināšanai legālajā piegādes ķēdē.

Verifikācijas sistēmas izveides pamats ir ES Viltoto zāļu direktīva (2011/62/ES) un Deleģētā Regula, kas noteic detalizētus noteikumus par drošuma pazīmēm uz cilvēkiem paredzētu zāļu iesaiņojuma (ES 2016/161). Sistēma 29 Eiropas valstīs darbojas kopš 2019. gada 9. februāra. Tajā tiek pārbaudītas visas recepšu zāles un viens bezrecepšu medikaments – omeprazols.