Latvija piedalās informatīvajā kampaņā “Zāļu drošuma nedēļa” un aicina ziņot par zāļu blakusparādībām

No 6. līdz 12. novembrim vairāk nekā 80 pasaules valstīs, tai skaitā arī Latvijā, notiek informatīva kampaņa “Zāļu drošuma nedēļa” (#MedSafetyWeek), kuras mērķis šogad ir veicināt informētību par zāļu blakusparādību ziņošanas nozīmību. 

Šī gada kampaņas tēma ir “Kurš var ziņot?”, un tā ir vērsta uz katra pacienta, ārsta, medicīnas māsas un farmaceita nozīmi, ziņojot par zāļu blakusparādībām un sniedzot savu ieguldījumu zāļu drošuma uzlabošanā. 

Latvijā Zāļu valsts aģentūra (ZVA) šīs nedēļas laikā mudina iedzīvotājus aktīvāk ziņot par zāļu blakusparādībām ZVA mājaslapā. Visi ZVA sniegtie blakusparādību ziņojumi tiek rūpīgi izvērtēti un izskatīti, lai noteiktu pareizās veicamās darbības sabiedrības aizsardzībai pret veselības kaitējumu.

Visas zāļu aģentūras uztur sistēmas blakusparādību atklāšanai un analīzei. Zāļu drošuma uzraudzības mērķis ir iegūt plašāku informāciju par zināmām zāļu blakusparādībām un uzzināt par jaunām blakusparādībām. Pastāvīga informācijas iegūšana no šiem ziņojumiem un tās uzraudzība palīdz atklāt riskus, kas saistīti ar zālēm, un veikt nepieciešamās darbības kaitējuma mazināšanai.

Kopš 2001. gada ZVA ir saņēmusi vairāk nekā septiņus tūkstošus blakusparādību ziņojumu, un to iesniegšanā būtiska loma ir bijusi pacientiem, to aprūpētājiem un veselības aprūpes speciālistiem.

Zāļu drošuma nedēļa (#MedSafetyWeek) ir starptautiska kampaņa, ko vada Upsalas Monitoringa centrs un Pasaules Veselības organizācijas Starptautiskais zāļu uzraudzības sadarbības centrs. Kampaņu atbalsta PVO un Starptautiskās Zāles regulējošo iestāžu koalīcijas (ICMRA) biedri.

Vairāk informācijas ZVA mājaslapā