Sanāksme

Latvijas zāļu verifikācijas sistēmas ieviešanas projekta sanāksme kopā ar Arvato

2017.gada 14.septembrī Latvijas Zāļu verifikācijas organizācija (LZVO), sadarbībā ar IT pakalpojumu sniedzēju Arvato Systems (Vācija), organizēja Latvijas zāļu verifikācijas sistēmas (LZVS) ieviešanas projekta uzsākšanas sanāksmi viesnīcas Radisson Blu Latvija konferenču zālē. 

Sanāksmē piedalījās vairāk kā 140 dalībnieku:  zāļu ražotāju pārstāvji,  kuru zāles pakļaujas Viltoto zāļu direktīvas prasībām, kā arī zāļu lieltirgotavu, aptieku, slimnīcu, citu veselības iestāžu pārstāvji, kas ir atbildīgi par Deleģētās Regulas ieviešanas jautājumiem konkrētajā veselības aprūpes iestādē.

Sanāksmes 1.daļā Zāļu Valsts aģentūras (ZVA) direktora vietnieks Jānis Zvejnieks pastāstīja par:

  • regulējumu zāļu obligātajām drošuma pazīmēm
  • par zāļu verifikācijas sistēmas modeli un uzbūvi
  • par plānotā unikālā identifikatora iekļaušanu zāļu marķējumā paziņošanu. 

Reģistrācijas apliecības īpašniekus ZVA aicina ieviest drošības pazīmes, tās apvienojot ar citām izmaiņām, kuras skar produkta informāciju vai pārreģistrāciju. Sanāksmes dalībnieki tika informēti arī ar plānotajām izmaiņām nacionālajā likumdošanā.

Zāļu valsts aģentūra

LZVO valdes priekšsēdētāja Inese Erdmane informēja sanāksmes dalībniekus par biedrības dibināšanu, mērķiem, uzdevumiem un aktuāliem darbiem. Dalībnieki tika iepazīstināti ar esošajām un plānotajām līgumattiecībām, biedrības finansēšanas principiem un savstarpējo sadarbību.

Arvato reģionālais vadītājs Olle Hamskär iepazīstināja ar uzņēmumu, tā vēsturi, klientiem, projektiem un valstīm, ar kurām noslēgts līgums par nacionālo zāļu verifikācijas sistēmu izveidošanu un uzturēšanu.

Arvato projekta vadītājs Latvijā Tim Mackeldey pastāstīja par Latvijas uzņēmumu un tā funkcijām zāļu verifikācijas sistēmas ieviešanā Latvijā.

Arvato nacionālo zāļu verifikācijas organizāciju konsultants Tim Strässer semināra pirmajā daļā iepazīstināja ar projekta plānu un darbiem, kas katram jāpaveic, lai savlaicīgi ieviestu verifikācijas sistēmu un būtu gatavi autentificēt zāles no 2019.gada 9.februāra. Otrajā semināra daļā zāļu lieltirgotavu un aptieku IT sistēmu, slimnīcu un citu veselības iestāžu IT programmatūru piegādātāji/ nodrošinātāji tika informēti par portālu, kur varēs reģistrēties medicīnas iestāžu IT programmatūru piegādātāji, lai saņemtu informatīvos materiālus un uzsāktu savu iekšējo IT sistēmu pielāgošanu. Noslēgumā tika parādīta tehniskā dokumentu pakete, kas vietējiem medicīnas iestāžu IT programmatūru piegādātāji jeb nodrošinātājiem ir jāapgūst un jāpaveic.

LZVO un visu lektoru vārdā pateicos visiem dalībniekiem par aktīvo dalību un uzdotajiem jautājumiem. Turpinām uzsākto sadarbību, lai savlaicīgi sagatavotos Deleģētās Regulas prasību ieviešanai Latvijā.

Ar cieņu,

Inese Erdmane

Semināra prezentācijas lejuplādēšanai: