LZVO aicina lietotājus pieslēgties klientu portālam, lai nodrošinātu datu kvalitāti un pieeju LZVS

Latvijas Zāļu verifikācijas organizācija (LZVO) atgādina, ka visiem zāļu verifikācijas sistēmas gala lietotājiem ir jāpieslēdzas LZVO klientu slēgtajam portālam, kurā jāuztur aktuāli sava profila dati.

Klientu portālā ir individuāls profils katram LZVS gala lietotājam. Tajā iespējams atjaunot sava uzņēmuma un katra lietotāja datus, iesniegt un saņemt aktuālos dokumentus, uzdot jautājumus LZVO un saņemt atbildes. LZVO portālā publicē detalizētu un aktuālu profesionālo informāciju par verifikācijas sistēmas darbību, sistēmas atjaunojumiem, Eiropas un Latvijas darbības vadlīnijām un citiem dokumentiem.

No katra uzņēmuma, kas ir noslēdzis līgumu par pievienošanos LZVS, pieeja slēgtajam klientu portālam ir ne vairāk kā 2 kontaktpersonām. Šīs kontaktpersonas informāciju par verifikācijas sistēmas aktualitātēm var tālāk izplatīt savu pārstāvēto uzņēmumu darbiniekiem. Piemēram, aptieku tīkla uzņēmumu portālā pārstāv 2 kontaktpersonas, kas tālāk izplata informāciju visām sava tīkla aptiekām, kā arī uztur aktuālu uzņēmuma profilu portālā.

Aktuāli un precīzi sistēmas lietotāju dati klientu portālā ir ļoti svarīgi pašas zāļu verifikācijas sistēmas darbībai, jo LZVS netiek uzkrāti dati par klientiem – par rekvizītiem, licencēm, atļaujām, darbības vietām, kontaktpersonām un izmantotajiem IT risinājumiem. Šie dati tiek uzkrāti LZVO klientu portālā, kurā daļa informācijas sinhronizējas ar valsts reģistriem un datu bāzēm, bet par otras daļas atjaunošanu ir atbildīgs katrs gala lietotājs pats. LZVS savukārt balstās uz klientu portāla datiem.

Lai gala lietotājs – aptieka, lieltirgotava un ārstniecības iestāde, kam ir zāļu tirdzniecības atļauja – saņemtu pieeju Latvijas zāļu verifikācijas sistēmai un varētu tajā pārbaudīt zāles, LZVO ir jāgūst pārliecība, ka klientam pienākas šādas tiesības, proti, pieslēgumam ir jābūt leģitīmam. Gadījumā, ja LZVO rīcībā nav aktuālo datu par gala lietotāju, piemēram, par zāļu tirdzniecības atļaujas pagarinājumu ārstniecības iestādei, LZVO nav pamata atļaut pieeju LZVS un tā var šo klientu izslēgt no sistēmas. Savukārt zāļu neverificēšana ir likumdošanas prasību pārkāpums, ko kontrolē Veselības inspekcija.