LZVO atgādina: atsauktas, no tirgus izņemtas vai nozagtas zāles jādzēš arī no verifikācijas sistēmas

Gadījumos, kad zāles tiek atsauktas vai izņemtas no tirgus, vai arī ir nozagtas, attiecīgo zāļu reģistrācijas apliecības īpašniekam (RAĪ) ir jānodrošina, ka šīs zāles tiek dzēstas arī no verifikācijas sistēmas datu bāzēm visās valstīs, uz kuru tirgiem attiecas atsaukšana vai izņemšana, atgādina Latvijas Zāļu verifikācijas organizācija (LZVO).

No tirgus izņemtu vai atsauktu zāļu dzēšana verifikācijas sistēmas datu bāzēs ir ļoti  būtiska darbība, lai pie pacientiem nenonāktu zāles, kam konstatēti kādi ražošanas defekti vai kas ir bīstamības veselībai.

Zāļu atsaukšanas un informācijas aprites kārtību Latvijā noteic Ministru kabineta noteikumi Nr.416 “Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība”. Taču tieši tāpat ražotājiem ir jāievēro Eiropas Komisijas 2015. gada 2. oktobra deleģētā regula (ES) 2016/161, kas regulē verifikācijas sistēmas darbību un ražotāju pienākumus saistībā ar zāļu atsaukšanu, izņemšanu no tirgus vai nozagšanu.

Deleģētās regulas 40. pants noteic, ka RAĪ “nodrošina atsaukšanai vai izņemšanai no tirgus paredzētu zāļu unikālā identifikatora dzēšanu visos nacionālajos vai pārnacionālajos repozitorijos, kas apkalpo tās dalībvalsts vai dalībvalstu teritoriju, kurās atsaukšana vai izņemšana no tirgus paredzēta”. Tāds pats pienākums ir spēkā arī zāļu nozagšanas gadījumos, ja ir zināms nozagto zāļu unikālais identifikators.

Datu kvalitāte verifikācijas sistēmā ir būtisks efektīvas darbības priekšnoteikums, un par to ir jārūpējas katram ražotājam, kas ielādē zāļu datus Eiropas verifikācijas sistēmā un nodod savas zāles cilvēku lietošanā.