LZVO biedru sapulcē aplūkoti aktuālākie ar verifikācijas sistēmu saistītie jautājumi

2023. gada 23. martā notika Latvijas Zāļu verifikācijas organizācijas (LZVO) biedru sapulce, kurā tika apstiprināts 2022. gada darbības pārskats, kā arī apspriesti aktuālākie ar verifikācijas sistēmu saistītie jautājumi. Diskutējot par nākotnes darbības aktualitātēm, biedri lielāko vērību veltīja nepieciešamībai atjaunot un papildināt esošos krīzes un darbības nepārtrauktības plānus.

Biedru vidū norisinājās aktīvas diskusijas par finanšu riskiem un to izvērtēšanu (labas pārvaldības principiem), kā arī LZVO un zāļu verifikācijas sistēmas drošības jautājumiem, ņemot vērā šī brīža pieredzi un ģeopolitiskos riskus – izvērtēt LZVO kritisko infrastruktūru, tās pieejamību, sabiedrisko un ekonomisko ietekmi, kā arī tās potenciālu nodrošināt LZVO un zāļu verifikācijas sistēmas darbību dažādos krīzes apstākļos. 

Kā norādīja LZVO valdes priekšsēdētāja Inese Erdmane, zāļu verifikācijas sistēmai ir izstrādāts biznesa nepārtrauktības plāns, kuru nodrošina IT programmas izstrādātājs un uzturētājs – Arvato Systems GmbH. Tāpat LZVO kopā ar citām nacionālajām zāļu verifikācijas organizācijām ir veikusi IT izstrādātāja auditu un pārliecinājušies par biznesa nepārtrauktības plāna esamību un tā izmantošanu. Viens no ierosinājumiem, par kuru vienojās biedri, ir pārskatīt līdz šim izstrādātos drošības procesus un drošības pasākumu un darbības nepārtrauktības plānošanas un īstenošanas kārtību, nepieciešamības gadījumā izmantojot uzkrātos finanšu līdzekļus jaunu drošības pasākumu un darbības nepārtrauktības procesu ieviešanai vai esošo drošības pasākumu uzlabošanai. 

Biedrība “Latvijas Zāļu verifikācijas organizācija” (LZVO) ir dibināta 2016. gada decembrī ar mērķi izveidot, uzturēt un pārvaldīt Latvijas zāļu verifikācijas sistēmu atbilstoši Eiropas zāļu verifikācijas sistēmas, Viltoto zāļu direktīvas un Deleģētās Regulas prasībām farmācijas nozares pārstāvjiem. Biedrības dibinātāji ir zāļu ražotāju, lieltirgotāju, aptieku un citu zāļu apritē iesaistīto nozaru profesionālās asociācijas: Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija, Latvijas Patentbrīvo medikamentu asociācija, Latvijas nacionālās zāļu apgādes asociācija, Latvijas Farmaceitiskās aprūpes asociācija un Latvijas Zāļu Paralēlā Importa Asociācija.