LZVO biedru sapulcē apstiprināta RAĪ gada maksa

2022. gada 30. novembrī notika Latvijas Zāļu verifikācijas organizācijas (LZVO) biedru sapulce, kurā tika apstiprināta darbības stratēģija un budžets 2023. gadam.

Biedru sapulcē, atbilstoši Latvijas zāļu verifikācijas sistēmas uzturēšanas un attīstības finansēšanas politikai, tika apstiprināta arī reģistrācijas apliecību īpašnieku (RAĪ), tostarp zāļu paralēlo importētāju un paralēlo izplatītāju Latvijas teritorijā, fiksētā gada maksa 2023. gadam 3000 EUR apmērā. Izmantojot klientu portāla slēgto sadaļu, 30. novembrī LZVO informēja visu RAĪ norādītās kontaktpersonas par fiksētās gada maksas apmēru nākamajam gadam.

RAĪ pārstāvji jautājumos par gada maksu vai citām aktualitātēm aicināti sazināties ar LZVO, rakstot uz info@lzvo.lv. 

Biedrība “Latvijas Zāļu verifikācijas organizācija” (LZVO) ir dibināta 2016. gada decembrī ar mērķi izveidot, uzturēt un pārvaldīt Latvijas zāļu verifikācijas sistēmu atbilstoši Eiropas zāļu verifikācijas sistēmas, Viltoto zāļu direktīvas un Deleģētās Regulas prasībām farmācijas nozares pārstāvjiem. Biedrības dibinātāji ir zāļu ražotāju, lieltirgotāju, aptieku un citu zāļu apritē iesaistīto nozaru profesionālās asociācijas: Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija, Latvijas Patentbrīvo Medikamentu Asociācija, Latvijas nacionālās zāļu apgādes asociācija, Latvijas Farmaceitiskās aprūpes asociācija un Latvijas Zāļu Paralēlā Importa Asociācija.