LZVO biedru sapulcē apstiprināta stratēģija nākamajam gadam

2021. gada 22. novembrī notika Latvijas Zāļu verifikācijas organizācijas (LZVO) biedru sapulce, kurā tika apstiprināta stratēģija un budžets 2022. gadam, kā arī uzklausīta atskaite par nozīmīgākajiem šogad paveiktajiem darbiem.

Biedru sapulcē tika apstiprināts 2022. gada budžets un reģistrācijas apliecību īpašnieku (RAĪ) gada maksa atbilstoši 2021. gada 21. aprīļa valdes sēdē apstiprinātajai Latvijas zāļu verifikācijas sistēmas uzturēšanas un attīstības finansēšanas politikai. Nākamajam gadam noteiktā RAĪ fiksētā maksa ir 3500 eiro.

2022. gada LZVO galvenā darbības prioritāte būs zāļu verifikācijas sistēmas uzturēšana un attīstība, un šajā jomā galvenie plānotie darbi saistīti ar nacionālo trauksmes vadības sistēmu (AMS) – sistēmas iegāde, uzstādīšana un iedarbināšana, savienošana ar Eiropas centrālo AMS, gala lietotāju pievienošana un apmācības. Tāpat nākamajā gadā LZVO plāno pievērst pastiprinātu uzmanību naudas plūsmas plānošanai un izmaksu kontrolei, lai efektivizētu izdevumus un veidotu LZVO finanšu ietaupījumus.

Savukārt starp nozīmīgākajiem LZVO 2021. gada darbiem ir minama verifikācijas sistēmas un interfeisu jauno versiju izstrāde, testēšana un nodošana lietotājiem, kvalitātes vadības un darbības procedūru pilnveide, trauksmes brīdinājumu izmeklēšanas vadlīniju ieviešana, kā arī pastāvīga sadarbība ar sistēmas gala lietotājiem, lai nodrošinātu drošu zāļu apriti Latvijā.

Biedrība “Latvijas Zāļu verifikācijas organizācija” (LZVO) ir dibināta 2016. gada decembrī ar mērķi izveidot, uzturēt un pārvaldīt Latvijas zāļu verifikācijas sistēmu atbilstoši Eiropas zāļu verifikācijas sistēmas, Viltoto zāļu direktīvas un Deleģētās Regulas prasībām farmācijas nozares pārstāvjiem. Biedrības dibinātāji ir zāļu ražotāju, lieltirgotāju, aptieku un citu zāļu apritē iesaistīto nozaru profesionālās asociācijas: Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija, Latvijas Patentbrīvo Medikamentu Asociācija, Latvijas Zāļu lieltirgotāju asociācija, Latvijas Farmaceitiskās aprūpes asociācija un Latvijas Zāļu Paralēlā Importa Asociācija.