LZVO gada pārskats: 2020. gadā sistēma strādāja stabili, lai pacienti saņemtu drošas zāles

Latvijas Zāļu verifikācijas organizācija (LZVO) 2020. gadā ir nodrošinājusi stabilu zāļu verifikācijas sistēmas darbību, lai visas iesaistītās puses varētu veikt medikamentu pārbaudes un pacienti Latvijā saņemtu tikai drošas un uzticamas zāles. Sistēmas transakciju laiks atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, un visa gada laikā nav bijuši būtiski sistēmas darbības pārtraukumi, liecina biedrības 2020. gada pārskats.

Latvijas zāļu verifikācijas sistēmā (LZVS) 2020. gada laikā ir augšupielādēti vairāk nekā 4770 dažādu produktu un 117 miljonu zāļu iepakojumu. Gala lietotāji Latvijā – aptiekas un veselības aprūpes iestādes – ir jau pārbaudījušas un dzēsušas no sistēmas vairāk kā 22,5 miljonus zāļu iepakojumu.

Lietotāju pieeja Latvijas verifikācijas sistēmai tiek nodrošināta ar divpakāpju autentifikāciju (parole un sertifikāts). Paroli nepieciešams atjaunot ik pēc 90 dienām, bet sertifikātu – ik pēc 2 gadiem. 60 dienas pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām katram gala lietotājam tiek nosūtīti dati jauna sertifikāta uzstādīšanai. 2020. gadā sākās un 2021. gadā turpināsies lietotāju drošības sertifikātu atjaunošana, jo lielākā daļa pieslēdzās sistēmai 2018. gada beigās un 2019. gada sākumā. LZVO nodrošina raitu sertifikātu atjaunošanu, konsultējot klientus, skaidrojot sistēmas drošības prasības un sniedzot atbalstu sertifikātu augšupielādē.

LZVO nodrošina piekļuvi sistēmai kompetentajām valsts iestādēm – Veselības inspekcijai un Zāļu valsts aģentūrai, lai tās varētu veikt uzraudzību un potenciālo viltošanas incidentu nekavējošu izmeklēšanu.

Ņemot vērā Covid-19 pandēmijas izraisīto ārkārtējo situāciju Latvijā daļā 2020. gada, LZVO ir izvērtējusi riskus un veikusi pasākumus to mazināšanai, lai nodrošinātu sistēmas darbības nepārtrauktību. Tāpat biedrība ir pārliecinājusies arī par būtiskāko sadarbības partneru ieviestajiem biznesa nepārtrauktības plāniem, lai garantētu nepārtrauktu un drošu sistēmas darbību, kā arī klientu attālinātu atbalstu.

Kopš 2019. gada Latvijā veiksmīgi darbojas jaunā zāļu drošuma pārbaudes sistēma, kas vienlaikus ir ieviesta 28 Eiropas valstīs. Tās uzdevums ir novērst risku, ka pacientiem tiek izsniegtas vai pārdotas viltotas zāles. LZVO ir izveidojusi zāļu drošuma pārbaudes sistēmu Latvijā, turpina to uzturēt un pārvaldīt. LZVS glabā informāciju par Latvijas farmācijas tirgum paredzētajām zāļu drošuma pazīmēm un ļauj pārbaudīt zāļu autentiskumu. Aptieku, slimnīcu, lieltirgotavu, ārstniecības iestāžu un citu personu, kam atļauts un kas tiesīgas iedzīvotājiem piegādāt zāles Latvijā, pienākums ir izveidot IT savienojumu un pieslēgties LZVS, kā arī veikt zāļu iepakojumu verificēšanu un dzēšanu. Zāles ir pakļautas drošības pārbaudei visā to izplatīšanas ķēdē.