LZVO informē farmaceitus Latvijas reģionos

Jūnijā notika divi LZVO organizētie reģionālie semināri Valmierā un Liepājā, kuros par verifikācijas sistēmas darbību tika informēti farmaceiti, farmaceitu asistenti, ārstniecības iestāžu darbinieki un zobārstniecības klīniku personāls, kopumā 57 verifikācijas sistēmas lietotāji. Semināru laikā LZVO vadītāja Inese Erdmane stāstīja par ES deleģēto regulu un verifikācijas sistēmas būtību, LZVO apkopoto pirmo mēnešu pieredzi, sistēmas trauksmes paziņojumiem un pašreizējo rīcību ar tiem, rekomendācijām trauksmes paziņojumu izmeklēšanā, kā arī LZVO rekomendācijām sistēmas lietotājiem. Tāpat tika sniegtas atbildes uz semināra dalībnieku jautājumiem par Latvijas Zāļu verifikācijas sistēmu un trauksmes paziņojumiem.

Ņemot vērā, ka zāļu drošuma verifikācijas sistēmas darbība ir jauns aspekts farmaceitu ikdienas darbībā, un zināšanas par to ir ļoti svarīgas, LZVO ir vienojusies ar Latvijas Farmaceitu biedrību par semināru iekļaušanu farmaceitu tālākizglītības sistēmā. Tas nozīmē, ka, farmaceitiem un farmaceitu asistentiem apmeklējot šos reģionālos seminārus, ir iespēja iegūt 2 tālākizglītības punktus.

Savukārt Daugavpils reģiona farmaceitiem maijā bija iespēja iegūt informāciju par zāļu verifikācijas sistēmu Latvijas Farmaceitu biedrības rīkotā seminārā, kurā viena no tēmām bija saistīta ar zāļu verifikācijas sistēmas ieviešanu Latvijā.