LZVO informē slēgta tipa aptiekas par zāļu verifikācijas sistēmas aktualitātēm

Lai informētu slēgta tipa jeb slimnīcu aptieku farmaceitus par aktualitātēm zāļu verifikācijas sistēmas darbībā un atbildētu uz neskaidrajiem jautājumiem, Latvijas Zāļu verifikācijas organizācijas (LZVO) valdes priekšsēdētāja Inese Erdmane 8. septembrī piedalījās Latvijas Farmaceitu biedrības organizētā informatīvi – izglītojošā seminārā.

I.Erdmane aptiekām atgādināja par nepieciešamību uzturēt aktuālus klienta, lietotāja un kontaktpersonu datus LZVO Klientu portālā – šī portāla informācija daļēji sinhronizējas ar valsts reģistriem un datu bāzēm, taču par daļu informācijas atjaunošanu ir atbildīgs tikai pats klients, piemēram, par savām kontaktpersonām, kuras ir sasniedzamas.

Tāpat LZVO vadītāja pastāstīja par aktuālajiem Latvijas zāļu verifikācijas sistēmas darbības rādītājiem un norisēm. Gala lietotājiem vienmēr aktuāls ir jautājums par trauksmes paziņojumiem un to izmeklēšanu. I. Erdmane atgādināja, ka Eiropas Zāļu verifikācijas organizācija šogad ir sagatavojusi vadlīnijas “Labās prakses piemēri rīcībā ar trauksmes paziņojumiem”, kas attiecas arī uz Latvijas zāļu verifikācijas sistēmas lietotājiem un ir tiem jāpiemēro savā ikdienas darbībā. Vadlīnijas noteic, ka trauksmes paziņojumus primāri ir jāizmeklē verifikācijas sistēmas gala lietotājiem sadarbībā ar ražotājiem.