LZVO IT vadītājs Rihards Plivčs pievienojas “Arvato” grupas IT padomei

Latvijas Zāļu verifikācijas organizācijas (LZVO) speciālisti, apliecinot savu kvalifikāciju un augstos LZVO darbības standartus, turpina ieņemt pozīcijas starptautiskā līmenī. LZVO IT vadītājs Rihards Plivčs ir ievēlēts “Arvato” valstu grupas IT padomē, kas koordinē IT atbilstības, tehniskos un attīstības jautājumus starp “Arvato” valstīm, kā arī sadarbībā ar Eiropas Zāļu verifikācijas organizāciju (EMVO) un “SolidSoft” valstīm.


Latvijas zāļu verifikācijas sistēmu un 15 citu dalībvalstu nacionālās verifikācijas sistēmas ir izstrādājis un uztur uzņēmums “Arvato Systems GmbH”, savukārt Eiropas zāļu verifikācijas sistēmu jeb Eiropas HUB, kā arī pārējo dalībvalstu nacionālās sistēmas ir izstrādājis uzņēmums “SolidSoft”.


Pieaugot risināmo jautājumu skaitam un nepieciešamībai pēc komplicētiem risinājumiem, valstis nolēma izveidot IT padomi, paplašinot arī tās sastāvu. Padomē ir ievēlēts Latvijas Zāļu verifikācijas organizācijas (LZVO) IT vadītājs Rihards Plivčs, Hosē Pedro Fernandess (Jose Pedro Fernandes) no Portugāles, Pīters Bergers-Pjačeks (Peter Berger-Piascek) no Austrijas un Adrians Zaharija (Adrian Zaharia) no Rumānijas.


“Esam gandarīti, ka “Arvato” grupas valstis novērtējušas mūsu ieguldījumu zāļu verifikācijas relīzes 1.08.006 gatavošanā un testēšanā, kā rezultātā piešķirot LZVO tiesības darboties IT padomē. Padomes izveide ir nozīmīgs solis ne vien mūsu organizācijai, bet visai grupai kopumā, jo ļaus ātrāk risināt radušos jautājumus, efektīvāk pārraudzīt esošo sistēmas darbību, kā arī kopīgi meklēt labākos risinājumus un grupas ietvaros dalīties pieredzē,” stāsta Rihards Plivčs, LZVO IT vadītājs.


Verifikācijas sistēmas izveides pamats ir ES Viltoto zāļu direktīva (2011/62/ES) un deleģētā regula, kas noteic detalizētus noteikumus par drošuma pazīmēm uz cilvēkiem paredzētu zāļu iesaiņojuma (ES 2016/161). Sistēma attiecas uz recepšu zālēm un vienu bezrecepšu medikamentu – omeprazolu.